Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Zlepšete energetickou účinnost ve vašem procesu výroby slínku

Důsledné vytváření dokonalé receptury pro výrobu slínku

Výroba slínku je energeticky náročná činnost a výběr paliva, správné směsi horkých plynů a optimálního řízení hořáku ovlivňuje jak dopad na životní prostředí, tak i ekonomiku procesu. Celkové náklady na energii mohou představovat 65 až 75 % z variabilních nákladů v procesu. Pro efektivní řízení procesu při výrobě slínku jsou nezbytné optimalizované balíčky pro měření.

Řízení hořáku pece a balíček pro dávkování topného oleje

 • Coriolisovy průtokoměry optimalizují hořák regulací hmotnostního průtoku oleje do hořáku a dodávají olejovému topnému systému data z on-line měření teploty a viskozity

 • Monitorovací stanice pro kotel a hořák Memograph S se samostatným optimalizačním softwarem

 • Přístroje pro měření výšky hladiny a teploty v kotli

 • Přístroje pro měření tlaku a teploty plamene hořáku slínku

Systémový balíček pro chladič slínku

 • Průtokoměry pro chladicí vzduch

 • Vysokoteplotní radarové hladinoměry pro sledování výšky slínkového lože a řízení rychlosti pohybu chladicích roštů a objemu vzduchu

 • On-line měření hustoty a obsahu vápna ve slínku

 • Neintruzivní senzory zablokování pro sběrná sila materiálu pod roštem chladiče slínku

 • Senzorový systém pro neinvazivní měření hmotnostního průtoku pro šroubové nebo pásové podavače slínku

 • Teplotní senzory a převodníky pro potrubí terciárního plynu

Hodnota pro vás

 • Balíčky řešení pro monitorování a řízení spotřeby energie

 • Přesné měření a řízení dávkování příměsí surovin procházejících cyklónovým předehřívačem

 • Spouštění vzduchového čištění cyklónů na základě přesného sledování nánosů a zablokování

 • Přesná regulace hořáku pece a řízení optimalizované směsi paliva pro skladování, míchání a dávkování

 • Přesné on-line měření pro optimalizaci chladiče slínku

 • Naše termočlánky vydrží v průměru 10krát déle než běžné senzory

Výpal slínku

Infographic

Sada pro řízení cyklónového předehřívače

 • Monitorování průtoku dávkování plynu a surovin

 • Vysoce přesné senzory odolné vůči teplotním rázům pro řízení tlaku v cyklónové komoře

 • Novinka v oblasti high-tech, slitinové termočlánky odolné proti oděru s elektronikou odolnou proti vibracím pro monitorování teploty s dlouhou životností

 • Neinvazivní detektory nánosů a zablokování cyklónu

Měřicí body

 • Výpal slínku při výrobě cementu. ©Endress+Hauser

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje