Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Optimalizujte výkon usazováku

Obohacujte efektivněji drahé kovy a nerosty

Proces usazování je základním krokem v moderních těžebních separačních postupech. Jedná se o separaci částic z kapaliny na principu gravitačního usazování. Proud surovin vstupuje jako kal do reaktoru středem. Nerozpuštěné látky se usazují na dně nádrže a tento proces je urychlen přidáním kapalného chemického flokulantu. Částice ztrácejí náboj, shlukují se a sedimentují vyšší rychlostí, než je rychlost vzhůru proudícího kalu.

Vaše výhody

  • Eliminace rizika přeplnění nádrže

  • Snížení nákladů na dávkování flokulantů

  • Přesná měření průtoku kalu

  • Přesné vyhodnocení koncentrace nerozpuštěných látek

  • Lepší využití vody

Usazovák

Infographic

Vyberte si nejvhodnější přístroje

Pro efektivní řízení je kritické měření šesti parametrů: hmotnost lože, rozhraní, hustota a průtok, dávkování flokulantu a čistota na odtoku. Protože měření se provádí v nehostinném prostředí, vyžaduje instrumentace důkladný výběr a instalaci správného vybavení.

Měřicí body

  • Reaktor – usazovák v těžebním procesu. © Endress+Hauser

Úspěšné projekty

Online nástroje