Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Splňte požadavky na bezpečnost a maximalizujte energetickou účinnost

Zajistěte bezpečné provozy a snižte náklady na energii pomocí balíčků řešení pro měření a řízení.

Nestačí mít nejlepší řídicí systém; budete také potřebovat spolehlivé informace a robustní měřicí techniku ve výrobě. Ať už budete potřebovat nastavit bezdrátové přenosy pro monitorování spotřeby dodávek energií, mobilní kalibrační soupravu pro vaše chladicí okruhy pece, nebo přístroje pro měření hladiny při spuštění vaší vysoké pece, můžete si být jisti, že společnost Endress+Hauser poslouží vašim potřebám a podpoří vaše cíle.

Balíčková řešení v průmyslových procesech: detekce úniku chladicí vody

Spolehlivý systém pro zjištění netěsnosti systému (LDS) umožňuje reagovat při úniku vody dostatečně včas tak, aby mohla být přijata nezbytná opatření k omezení nebo odstranění neplánovaných prostojů a k předcházení nehodám.

Balíčková řešení v průmyslových procesech: řízení spotřeby energie

Podpoříme vás při hledání potenciálních možností zefektivnění spotřeby energie a poskytneme vám dokumentaci s popisem úspor s výhledovým plánováním k dosažení systematického snižování nákladů na všechny druhy energií. Měření a vizualizace příslušných energetických údajů jsou klíčovými faktory úspěchu pro dosažení udržitelnosti.

Naše nabídka

  • Bezpečné monitorování kritických vodních chladicích okruhů

  • Na míru optimalizované řízení spotřeby energie s rychlou návratností investic

  • Záznam energetických toků a emisí CO₂ v souladu s EMAS a EN ISO 50001

  • Bezdrátová řešení poskytující více informací o vašem procesu pro snížení nákladů

  • Komplexní nástroje pro správu provozních zdrojů

  • Optimalizace a podpora údržby

  • Projektování průmyslových sběrnicových systémů a aktivní podpora analogových a sběrnicových technologií

  • Profesionální obchodní a servisní podpora

Integrovaná výroba a zpracování oceli

Infographic

Aplikace

  • Integrovaná výroba a zpracování oceli. © openlense-panthermedia.net

Úspěšné projekty

Online nástroje