Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Účinné oddělení frakcí suroviny z vrtu je klíčové pro další zpracování

Nabízíme různé systémy pro měření rozhraní, vyberte si ten, který odpovídá vašim potřebám

Oddělování kapalných uhlovodíků od vody a sedimentů může být náročné. K získání optimálního výkonu ze svého separačního procesu potřebujete spolehlivé informace o všech klíčových parametrech, jako je teplota, tlak, výška hladiny, průtok a rozhraní. Například vrstva pevných látek ve spodní části separátoru vede ke snížení jeho kapacity, a tím i ke zmenšení produkce.

Integrita vaší výroby je zajištěna

Pečlivé a přesné měření a řízení jsou nezbytné pro všechny separační procesy. To zajistí kontinuitu vaší výroby.

Nabízíme:

  • Přístrojové vybavení nejlepší ve své třídě pro všechny procesní veličiny

  • Otevřené standardy pro flexibilitu při řízení

  • Dlouhodobou kvalitu našich výrobků

Řešení měření, která garantují váš pokrok

Měření rozhraní může být v některých případech relativně jednoduché nebo v jiných případech velmi složité. Všechna spolehlivá měření rozhraní jsou založena na kombinaci know-how a použité technologie.

Nabízíme různé principy, které vám mohou zajistit spolehlivé měření: od základního ostrého rozhraní surové ropy a vody až k pokročilým řešením s informacemi o písku, vodě, emulzní vrstvě ropy, a dokonce i pěně ve vašem separátoru.

Aplikace

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje