Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Jak optimalizovat provoz rafinérie

Všechny hlavní procesy v rafinériích jsou založeny na ohřevu a částečném odpařování uhlovodíků

Nové ekologické normy přinesly náročné požadavky spojené velkými kapitálovými výdaji a zvýšené využití vodíku pro paliva s nízkým obsahem síry. Tento soubor nových předpisů vyžaduje na výrobcích snížení emisí znečišťujících ovzduší (NOx), což vede k nákladným výměnám a modernizaci zařízení. To znamená, že si musíte být vědomi záležitostí týkajících se bezpečnosti, emisí a snižování nákladů a stejně tak i zlepšení spolehlivosti zařízení a rafinérie, úspor energie rafinérie a snížení ztrát produktů.

Zajištění účinnosti, spolehlivosti a bezpečnosti

Teplo, tlak a chemické reakce přeměňují surovou ropu na stovky rafinovaných produktů. Potřebujete měřicí přístroje a automatizační řešení umožňující kontrolovat a ovládat složité rafinační procesy. Kromě splnění předpisů na ochranu životního prostředí je třeba také řešit otázku zachování přírodních zdrojů.

S naší nabídkou můžete zlepšit:

  • využitelnost zařízení

  • bezpečnost zařízení a bezpečnost ochrany životního prostředí (HSSE)

Zlepšíme váš proces: vzorová nabídka

  • Měření rozhraní v odsolovacím zařízení: chrání investice, zjednodušuje přístrojové vybavení, snižuje náklady a umožňuje šetrnou výrobu pro ochranu životního prostředí

  • Vícebodové přístroje na měření teploty pro předcházení bodového přehřívání v hydrogenačních zařízeních

  • Kalibrační a certifikační služby pro vaše měření umožňují stále si udržovat přehled o vašich produktech a výkonu zařízení

Rafinační proces

Infographic

Aplikace

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje