Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Inteligentní stupnice energetických řešení pro parní systémy

Monitorování účinnosti parovodních kotlů se vyplatí

Náklady na roční spotřebu paliva typického parovodního kotle často několikanásobně převyšují počáteční investice. Investiční náklady na kotel mohou být snadno až pětkrát nižší než roční spotřeba paliva. Z toho vyplývá, že i malý rozdíl v účinnosti kotle v řádu jednotek procent bude mít za následek výrazné úspory paliva. Naše inteligentní stupnice energetických řešení pro parní systémy vám pomohou sledovat efektivitu vašeho kotle.

Účinnost kotle

Klíčovým faktorem ve prospěch trvalého snižování nákladů je monitorování spotřeby paliva nebo účinnosti kotle. To znamená monitorování účinnosti výměníku tepla, jakož i ztráty způsobené sáláním, konvekcí a odpouštěním usazenin. To napomáhá k:

 • Získání přehledu o spotřebě paliva/páry

 • Určení/vyčíslení a alokaci ztrát v systému

 • Porovnání kotle/spotřebiče a optimalizaci jejich používání

 • Minimalizaci nákladů na údržbu / prostoje

 • Ověření investic

 • Vyhodnocení nejefektivnějšího provozního zatížení kotle/výroby

Vyvážení kotle a únik páry

Spousta energie se ztrácí v parních systémech v důsledku nesprávné izolace nebo únikem zjištěným v dřících ventilů, šroubových spojích, regulátorech tlaku, trubkových spojích a vadném odlučovači páry. Hmotnostní srovnání pomocí měření na různých místech v parním systému pomáhá:

 • včasné detekci netěsností

 • stanovení ideálních intervalů údržby a k zdůvodnění výdajů

 • zjištění slabých míst v izolaci

 • Vyčíslete a snižte ztráty kondenzátu a tím šetřete drahocennou energii, snižte spotřebu vody a chemických prostředků

Měrná spotřeba energie

Přiřazení spotřeby energie ke specifickým oblastem a procesům je jedním z klíčových faktorů pro systémy řízení energií (např. podle ISO 50001) a předpokladem pro transparentní účetnictví. Přesné měření spotřeby vzduchu na vyprodukovanou jednotku rovněž napomáhá k optimalizaci výrobních procesů. Tyto údaje jsou také vhodné pro vyhodnocení tzv. uhlíkové stopy.

Využití páry – parametry

Infographic

Nepřetržité monitorování

Nepřetržité monitorování parovodního kotle a parního systému je klíčem k zlepšení výkonu systému a k detekci změn na samém počátku. Vyberte správné indikátory, které vám pomohou vyhodnotit:

 • účinnost kotle

 • vyvážení kotle a únik páry

 • specifickou spotřebu energie

Toto je předpokladem pro správu energií a snižování nákladů.

Procesy

Aplikace

 • Monitorování účinnosti parovodních kotlů se vyplatí ©Byworth Boilers

  Monitorování účinnosti parovodních kotlů se vyplatí

 • Inteligentní stupnice energetických řešení pro parní kotle pro značné úspory paliva ©Endress+Hauser

  Inteligentní stupnice energetických řešení pro parní kotle pro značné úspory paliva

 • Trvalé snižování nákladů sledováním spotřeby paliva nebo účinnosti kotle ©Endress+Hauser

  Trvalé snižování nákladů sledováním spotřeby paliva nebo účinnosti kotle

 • Únik páry ve výrobním procesu. ©Endress+Hauser

  Únik páry ve výrobním procesu.

 • ©Endress+Hauser
 • Únik páry ©Endress+Hauser

  Únik páry

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje