Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Měření hustoty zvyšuje transparentnost oddělování surové ropy a vody

Nejpřesnější informace o emulzní vrstvě mezi surovou ropou a vodou se získají pomocí metody profilování hustoty.

Jediný způsob, jak účinně řídit oddělování mezi surovou ropou, vodou, plynem a pískem je měření různých fází. Často se stává, že neexistuje zřetelné rozhraní, ale plynulý přechod z jedné fáze do druhé. Určení tloušťky jednotlivých vrstev je nezbytné k řízení vstřikování deemulgátorů a protipěnových prostředků.

Radiometrické měření výšky hladiny se SCADA vizualizací

Znalost polohy a tloušťky emulzní vrstvy surové ropy / vody v separátoru je nezbytná pro účinné řízení procesů, např. přidávání deemulgátoru. Kombinací radiometrického měření výšky hladiny a vizualizačního řešení SCADA Profile Vision přidáte transparentnost do vašeho procesu.

Rozšířitelné řešení pro profilování hustoty

Nejpřesnější informace o emulzní vrstvě mezi surovou ropou a vodou se získají při profilování hustoty. Při tomto vícedetektorovém radiometrickém řešení je umístěno několik převodníků a detektorů těsně vedle sebe na stěně nádrže. Měřicí rozsah je rozdělen do zón a hodnota hustoty se vypočítává pro každou zónu. Obrázek hustoty je pak analyzován pomocí speciálního algoritmu a výsledek se zobrazí na monitoru. Nabízíme profilování hustoty jako rozšířitelné řešení známé jako Profile Vision.

Profile Vision vizualizuje polohu emulzních vrstev.

Čisté řešení: Oddělování surové ropy od vody, písku a plynu je důležitý proces na palubě lodi, například FPSO (plovoucí výroba, skladování a vykládka) nebo u zařízení na odsávání ropy z písku. Při radiometrických měřeních výšky hladiny a hustoty naše řešení Profile Vision vizualizuje polohu emulzních vrstev.

Oddělování – parametry

Infographic

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje