Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Spolehlivé měření hladiny v destilační koloně

Vyhněte se potížím mechanického a tradičního měření diferenčního tlaku zavedením elektronického měření

Měření diferenčního tlaku je často používáno k měření hladiny v tlakových a vakuových nádržích. Tradiční měření diferenčního tlaku s impulzním potrubím a kapilárami může vést k nepřesným výsledkům měření hladiny, což představuje bezpečnostní rizika a vyšší celkové náklady na vlastnictví. Týká se to zejména měření ve vysokých destilačních kolonách. Eliminujte mechanické problémy pomocí našich nových systémů elektronického měření diferenčního tlaku. Mechanické plováky byly nahrazeny radarem s vedenými impulzy, aby se vyloučila možnost mechanických poruch.

Výhody elektronického měření diferenčního tlaku

 • Eliminuje tradiční mechanické problémy, čímž dosáhnete větší využitelnost a spolehlivost procesu

 • Bezpečnostní rizika jsou minimalizována díky architektuře a konstrukci

 • Nejnižší celkové náklady na vlastnictví díky zkrácení času instalace, nižším nákladům na údržbu, malým prostojům a minimalizaci zásob náhradních dílů.

Výhody měření hladiny pomocí radaru s vedenými impulzy Levelflex

Náš nový přístroj Levelflex FMP51, FMP52 nebo FMP54 je pro vás ideálním řešením při montáži do obtokových komor:

 • Nedochází k ovlivnění výsledků měření v důsledku změn hustoty

 • Bezúdržbové řešení bez rizika ucpání, protože neobsahuje žádné pohyblivé části

 • Rychlé nastavení bez nutnosti použití mokré kalibrace

 • Bezpečné řešení díky vnitřní plynotěsné průchodce

 • Vysoká spolehlivost díky vícenásobnému monitorování odražených signálů (50 odrazů) a redundanci pomocí algoritmu sledování konce sondy (EoP – End of Probe)

 • Správa dat HistoROM k dispozici pro rychlou údržbu celého instalovaného systému

  – Není potřebné otápění / ochrana proti zamrznutí

Destilační kolona – měřicí místa

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje