Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Měření v destilačních kolonách

Ovládejte klíčový proces a splňte cíle výroby

Destilační kolona dělí surovou ropu na přirozené složky, které jsou pak dále rafinovány v navazujících procesních jednotkách. Získání přesných a spolehlivých výsledků měření v této fázi je rozhodující pro vykazování zisku, plnění výrobních cílů, plánování a stanovení výrobního časového plánu. Potřebujete maximalizovat výkon a zároveň zajistit, aby směs surových typů produktu splňovala environmentální specifikace. Problémy v destilaci surové ropy by mohly vést k nákladným odstávkám.

Přemýšlíte o modernizaci technologií pro měření výšky hladiny?

Pokud ano, měli byste vědět, že ve srovnání s konvenčními metodami měření výšky hladiny, jakými jsou například plováky nebo měření diferenčního tlaku s impulzním vedením, poskytuje radarový systém s vedenými impulzy přednosti nejen v technologii měření, ale také nabízí jasné výhody v oblasti nákladů po celou dobu jeho životnosti. Počínaje od plánování projektu až po nákup a uvedení zařízení do provozu, včetně provádění servisu a údržby.

Efektivní řízení vyžaduje přesné a spolehlivé měření

Náš nově vyvinutý elektronický systém měření diferenčního tlaku odstraňuje problémy chybného měření v důsledku ucpaných impulzních vedení a vlivů teploty. A současně výrazně snižuje náklady na instalaci a údržbu.

Nechte si poradit ohledně svých kritických měřicích míst

Aby byla zajištěna účinnost vašeho destilačního procesu, údaje měřených hodnot teploty vašeho kotle musí být spolehlivé. Toto je náročná aplikace s agresivními plyny, vysokými teplotami a expanzí v potrubí. Náš zkušený tým techniků vám pomůže navrhnout a zvolit správná zařízení pro vaše kritická měřicí místa.

Destilace surové ropy – parametry

Infographic

Měřicí body

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Stahování

Online nástroje