Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Nejvhodnější přístroje, řešení a služby

Dostupnost zdrojů, služeb a technologií - tři hlavní úkoly průmyslu

Jeden argument, o kterém nelze diskutovat, je, že celosvětová poptávka po energii se bude i nadále výrazně zvyšovat. Ropa a zemní plyn budou dodávat do roku 2020 asi 60 % světové energie, zatímco výrobní odvětví stále čelí značným problémům, které je třeba řešit, aby byly splněny budoucí požadavky: přístup ke zdrojům, náklady na služby, extrémní procesní a výrobní podmínky, neustálá potřeba hledání průlomových technologií pro zvýšení výroby a nedostatek zkušených a kvalifikovaných lidí.

Duch inovace

Inovativní produkty vám poskytují další výhody a hodnoty při současném zajištění zvýšené bezpečnosti procesu , která je pro nás důležitá. Provádíme aktivní politiku patentových práv, jen v roce 2014 bylo podáno 259 patentů.

„Kolem 259 podaných patentů v roce 2014 vyslalo jasný signál našim zákazníkům o tom, že posilujeme růst v našem i jejich zájmu,“ říká člen výkonné rady Michael Ziesemer.

Drahocenný čas je stráven údržbou nainstalovaných přístrojů

Při první instalaci fungují mechanické přístroje v pohodě, ale když provozní zdroje stárnou a technologie dosáhne svých mezí, náklady na údržbu vzrostou.

V závislosti na nedokonalostech mechanického měřicího přístroje zůstane váš proces stabilní.

Nicméně porucha může způsobit úplnou odstávku výroby, což má za následek finanční ztrátu, sníženou bezpečnost a spolehlivost, stále se zvyšující náklady z důvodu údržby a sníženou využitelnost zařízení.

Služby na vaší straně

Naším závazkem je vás podporovat, poskytovat servis a optimalizovat váš proces.

Bez ohledu na umístění vašeho podniku nebo na váš průmyslový obor zajišťuje naše síť s více než 1 000 servisními specialisty a strategickým rozmístěním po celém světě aktivní lokální přítomnost, abychom vám pomohli dosáhnout vašeho cíle.

Na základě našich znalostí o procesech a technických znalostí zajišťuje náš jednotný přístup prostřednictvím jasných postupů, že práce, kterou pro vás vykonáme, bude provedena správně.

Zákaznická řešení lze rovněž přizpůsobit vašim potřebám, kontaktujte nás ještě dnes.

Procesy

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Reference

  • Společnost Centauri Technologies LP – založena v roce 1996 – je soukromý výrobce chemických produktů pro třetí strany (formou tollingu). S kapacitou šarže reaktoru až 8 500 galonů nabízí společnost Centauri flexibilní, multifunkční nepřetržitou výrobu a konvenční katalytické autoklávy pro zpracování kalů.

Související novinky

Online nástroje