Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Optimalizujte plnění vašich cisteren se spolehlivým průtokoměrem

Vyhněte se vysoké pracnosti a nepřesnostem

Cílem je samozřejmě bezpečné, optimalizované plnění, jakož i maximální užitečné zatížení vozidla. Bez použití spolehlivého průtokoměru k zjištění celkového průtoku se stane plnění prostřednictvím měření hladiny, nebo dokonce manuálním odečítáním výšky hladiny na průzoru pracovně náročné a potenciálně nepřesné. Pokročilé znalosti v současné době umožnily lepší pochopení individuálního chování použité technologie pro měření průtoku ve vztahu k podmínkám proudění kapalin.

Seznamte se s novou technologií

Staré mechanické průtokoměry měly v průběhu doby významný dopad na rozpočet na údržbu, pokud přesnost a opakovatelnost podle specifikací musí být. Moderní průtokoměry, jako jsou ultrazvukové, vírové a Coriolisovy, mají vynikající výkon a nemají dopad na rozpočet, protože všichni pracují bez mechanických částí. Endress+Hauser nabízí skutečnou 2vodičovou platformu, která umožňuje jednoduchou a bezproblémovou výměnu.

Větší spolehlivost a přesnost

 • Žádné pohyblivé části přicházející do styku s procesní tekutinou

 • Široký provozní rozsah

 • Nezávisí na vlastnostech kapaliny

 • Obousměrový průtokoměr

 • Jednoduchá instalace do potrubí

 • Bezúdržbový provoz

 • Snížené náklady na vlastnictví: požadavky na napájecí zdroj a kabeláž jsou minimalizovány

 • Schopnost rozšíření řídicí platformy zařízení prostřednictvím sběrnice HART a Profibus

Prozkoumejte své různé možnosti

 • Coriolisův průtokoměr: víceparametrové měření umožňuje současné měření všech tekutin jedním typem přístroje

 • Vírové měření: používá se k měření objemového průtoku kapalin, plynů a páry. V kombinaci s tlakovým a/nebo teplotním senzorem a přepočítávací jednotkou pomáhá šetřit energii a rozdělovat náklady mezi více spotřebitelů

 • Ultrazvukový průtokoměr: používá se k měření objemového průtoku jakékoliv kapaliny, bez ohledu na její elektrickou vodivost. Dva typy senzorů: příložné senzory a inline senzory.

Dynamické obchodní měření – parametry

Infographic

Měřicí body

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje