Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Skladování a přeprava ropy má neodmyslitelná rizika

Požár, výbuch, únik nebezpečných látek… Vyberte si bezpečná řešení měření

Trh se systémy pro skladování je na vzestupu spolu s ropným a plynárenským průmyslem. Investujete do modernizace, nákupu nebo budujete skladovací a distribuční infrastrukturu pro skladování surové ropy, zemního plynu a chemických výrobků. Trhy se neustále mění, stejně tak požadavky trhu. Bezpečnost nepřetržitě fungujících provozů je velmi důležitá, stejně jako jejich výkonnost. Logistika a řízení skladování těchto kapalin je náročné. Je důležité maximálně využít veškerou kapacitu stávajících nádrží.

Spolehlivé měření v dobrých rukou

Odpovídající řízení zásob, nakládka a systémy obchodního měření ve výdejních terminálech, tankovištích a nákladních vozidlech potřebují držet krok s tempem vývoje trhu.

Dodáváme moderní přístroje, služby a řešení pro:

  • automatizaci tankovišť

  • kompletní řešení dávkování

  • řízení projektů

  • kalibrační službu

Přednosti nabídky

  • Dodáváme nástroje a služby pro obchodní měření, která vám umožní dosáhnout vyšší přesnost u vysoce hodnotných kapalných uhlovodíků

  • Vyzkoušejte si první systém řízení zásob pro měření výšky hladiny ve velkoobjemových tancích založený na standardním prohlížeči, který vás učiní nezávislými na vizualizačních systémech

  • Nejnovější řešení pro zkapalněný plyn na nákladních automobilech nebo výdejních stojanech – již žádné problémy se změnami venkovních teplot, naše řešení s průtokoměrem LPGmass dodává přesné informace o průtoku a hmotnosti, stejně jako zvýšenou bezpečnost a lepší možnosti pro obchodní měření

Skladování a přeprava

Infographic

Aplikace

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje