Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Nahrazení plováků radarem s vedenými impulzy

Mechanická měřicí místa jsou ovlivněna změnami hustoty a měření, což způsobuje nepřesnosti

Mechanické principy měření, jako například plováky, se běžně používají při měření výšky hladiny. Nicméně jejich přesnost je velmi ovlivněna změnami hustoty a teploty, které způsobují nepřesné měřené hodnoty. Rozumíme vašim aplikacím a máme potřebné znalosti, abychom vám použitím moderní technologie pomohli překonat tyto problémy.

Plováky a jejich omezení

 • Plováky jsou ovlivněny změnami hustoty a teploty

 • Mechanické měřicí přístroje jsou citlivé na tvorbu nánosů, které způsobují nepřesné měření, nebo které dokonce znemožní měření (uváznutí/zablokování plováku)

 • Náklady na údržbu jsou relativně vysoké kvůli nutnosti pravidelného čištění a demontáže

 • Preventivní testování pro zachování spolehlivosti může být obtížné

 • Zpravidla nenabízejí žádné nebo nabízejí pouze omezené diagnostické informace

Radar s vedenými impulzy, alternativa k plovákům

 • Využitelnost: nižší nároky na údržbu během plánovaných odstávek; neplánované výpadky – snížení doby trvání poruchy díky správě a řízení dat / HistoROM a displej, diagnostika NE107

 • Bezpečnost: funkční bezpečnost, API 2350: prohlášení týkající se mechanických měřidel, spolehlivost měření (bez vlivu změn hustoty, softwarové algoritmy)

 • Účinnost: úspora času = úspora nákladů, kompletní řešení s obtokovou komorou (dodávka E+H), náklady na životní cyklus – plovák v porovnání s radarem s vedenými impulzy

Výhody našeho přístroje Levelflex

 • Spolehlivé měření pro měnící se média

 • Vyšší využitelnost

 • Integrovaná datová paměť HistoROM

 • Předkalibrováno od výrobce

 • Intuitivní menu s nápovědou v národních jazycích

 • Jednoduchá integrace do kontrolních a řídicích systémů

 • Přesná přístrojová a procesní diagnostika umožňující rychlá rozhodnut

 • Nižší náklady na údržbu

Destilační kolona – měřicí body

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje