Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Alternativy ke stávajícím technologiím průtokoměrů

Přidaná hodnota moderní dvouvodičové technologie pro MRO

Stávající technologie pro měření průtoku vhodné jen pro omezený rozsah použití, jako například s oválnými koly (PD), turbínkové, plovákové s proměnným průřezem nebo rotující (VA) a diferenční tlakové, již dnes nejsou jedinou možnou volbou. V současné době moderní technologie měření průtoku na principu vírovém, ultrazvukovém nebo Coriolisovy síly nabízejí mnohem spolehlivější alternativu.

Měření průtoku je klíčový prvek

Když výrobní postup potřebuje zlepšení, jedním z klíčových prvků může být nahrazení stávajícího měření průtoku přesnější a spolehlivější technologií. Plánovaná nebo neplánovaná odstávka výrobní technologie je nezbytná, když průtokoměr vyžaduje údržbu, kalibraci nebo potřebuje vyměnit.

A to stojí peníze!

Představte si proces s rychlostí proudění kapaliny 2,0 m/s ve standardním potrubí DN 50, což představuje průtok kolem 15 500 litrů za hodinu. V případě, že produkt má pro svého výrobce hodnotu 7 Kč/l, pak ztráta příjmů by mohla být 105 000 Kč/h, pokud je proces zastaven. Kromě toho je třeba vzít do úvahy náklady na údržbu, kalibraci, opravu nebo výměnu samotného měřidla a případně na ekologickou likvidaci nebezpečného produktu, který může uniknout z potrubí.

Modernizujte své zařízení

Přínosné výsledky MRO:

  • Jiskrová bezpečnost při použití ultrazvukové a Coriolisovy technologie

  • Úspora nákladů týkající se instalace kabeláže

  • Vynikající výkon ultrazvukové technologie ve srovnání s mechanickými průtokoměry ve skladech nebo při sledování průtoku paliv s kalibrovanou přesností lepší než 0,5 %

  • Ještě lepších výsledků při měření průtoku je možné dosáhnout použitím průtokoměrů na principu Coriolisovy síly, které měří přímo hmotnostní průtok (není nutná korekce objemu v závislosti na teplotě)

Dynamické obchodní měření – měřicí body

Infographic

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje