Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Jak optimalizovat provoz rafinérie

Všechny hlavní procesy v rafinériích jsou založeny na ohřevu a částečném odpařování uhlovodíků

Nové ekologické normy vedly k náročným požadavkům velkých kapitálových výdajů a k zvýšení využití vodíku pro paliva s nízkým obsahem síry. Tento soubor nových předpisů vyžaduje zařízení k snížení emisí znečišťujících ovzduší (NOx), což vede k vysokým nákladům na dovybavení a modernizaci stávajícího zařízení. To znamená, že si musíte být vědomi problémů týkajících se bezpečnosti, emisí a snižování nákladů, jako zlepšení spolehlivosti zařízení a rafinérie, úspory energie rafinérie a snížení ztrát produktů.

Zajištění účinnosti, spolehlivosti a bezpečnosti

Teplo, tlak a chemické reakce přeměňují ropu do stovek rafinovaných produktů. Potřebujete měřicí přístroje a automatizační řešení, která vám umožní kontrolovat a ovládat složité rafinérské procesy. Kromě odpovědi na otázky životního prostředí je třeba také řešit otázku zachování přírodních zdrojů.

S naší nabídkou můžete zlepšit:

  • využitelnosti zařízení

  • bezpečnost a zabezpečení zařízení – ochrana životního prostředí (HSSE)

Zvýšíme účinnost vašeho procesu: vzorová nabídka

  • Měření rozhraní v odsolovacím zařízení: chrání investice, zjednodušuje instrumentaci, snižuje náklady a umožňuje výrobu šetrnou k životnímu prostředí

  • Vícebodové přístroje na měření teploty při prevenci přehřívání v hydrogenačních zařízeních

  • Kalibrační a certifikační služby pro vaše měření umožňují udržovat stálý přehled o vašich produktech a výkonu vašeho zařízení

Rafinační proces

Infographic

Aplikace

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Reference

  • Společnost Centauri Technologies LP – založena v roce 1996 – je soukromý výrobce chemických produktů pro třetí strany (formou tollingu). S kapacitou šarže reaktoru až 8 500 galonů nabízí společnost Centauri flexibilní, multifunkční nepřetržitou výrobu a konvenční katalytické autoklávy pro zpracování kalů.

Online nástroje