Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Spolehlivé, bezpečné a nákladově efektivní měření hladiny

Vyhněte se problémům chybného měření zavedením nové, spolehlivé technologie

Měření diferenčního tlaku se často používá k měření hladiny v tlakových a vakuových nádržích. Tradiční měření diferenčního tlaku použitím impulzních vedení a kapilár může vést k nepřesným hodnotám měření hladiny, což znamená provozní bezpečnostní rizika a vyšší celkové náklady na vlastnictví. Stává se to zejména při měření ve vysokých destilačních kolonách. Eliminujte mechanické problémy využitím našich nových systémů elektronického měření diferenčního tlaku. Mechanické plováky byly nahrazeny radarem s vedenými impulzy k vyloučení možnosti mechanických poruch.

Přínosy měření hladiny radarem s vedenými impulzy Levelflex

Naše nové přístroje Levelflex FMP51, FMP52 nebo FMP54 jsou pro vás ideálním řešením při montáži do obtokových komor:

 • Nejsou ovlivňovány změnami hustoty

 • Bez nároků na údržbu a bez rizika zanesení, protože neobsahují pohyblivé díly

 • Rychlé uvedení do provozu bez potřeby mokré kalibrace

 • Bezpečné díky vnitřním plynotěsným průchodkám

 • Spolehlivé díky sledování vícenásobných odražených signálů (50 odrazů) a redundanci měření pomocí EoP (sledování konce sondy) algoritmu

 • Vnitřní správa dat HistoROM pro rychlou údržbu systému

  Žádná potřeba ochrany proti zamrznutí / odvodu tepla

Výhody elektronického systému měření diferenčního tlaku

 • Eliminuje tradiční mechanické problémy, což vede k větší využitelnosti a spolehlivosti procesu

 • Bezpečnostní rizika jsou minimalizována díky architektuře a konstrukci systému

 • Nejnižší celkové náklady na vlastnictví díky zkrácení času instalace, nižším nákladům na údržbu, menším prostojům a menší potřebě zásob náhradních dílů.

Destilační kolona – měřicí body

Infographic

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com
Online nástroje