Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Optimalizujte náklady řízením životního cyklu svého zařízení.

Vylepšete technologii s ohledem na životnost zařízení zprůhledněním energetické účinnosti a nákladů na údržbu.

Snížení provozních nákladů, zlepšení spolehlivosti a efektivnosti zařízení, správa dokumentace, bezproblémové řízení projektu, uvedení do provozu a požadavky na školení... To vše je hnací silou pro naše zákazníky. Společnost Endress+Hauser vás podpoří nabídkou specializovaných služeb a řešení, které potřebujete pro optimalizaci spolehlivosti, energetické spotřeby a nákladů na údržbu vašeho zařízení během životního cyklu zařízení. Náš servis a obchodní zástupci jsou vám nablízku, aby vám pomohli dosáhnout vašich cílů.

Správná volba měřicí techniky

Vozidlo společnosti Endress+Hauser u zákazníka při podpoře řízení životního cyklu zařízení ©Endress+Hauser

Toto je první krok při dosažení spolehlivého měření ve výrobě. Náš nástroj Applicator poskytuje inženýrům podporu při hledání nejlepšího řešení. Spolehlivé měření v určitém místě začíná u určení, jak nejlépe instalovat a zprovoznit příslušný přístroj. Společnost Endress+Hauser vám nabízí individuální školení pro pracovníky údržby, popřípadě zajistí instalaci a uvedení do provozu.

Individuální podpora pro vás

Během provozu může instalovaná instrumentace vyžadovat určitou úroveň údržby podle parametru či aplikaci anebo podle požadavků legislativy. Podporujeme naše zákazníky v individuálních požadavcích: školením za účelem zvýšení kvalifikace personálu údržby, uzavřením servisní smlouvy, auditem instalované báze, tím se optimalizují náklady na údržbu včetně logistiky náhradních dílů.

Optimalizujte energetickou účinnost vašeho zařízení

Energetická efektivita je při trendu zvyšování cen primárních zdrojů nutností. Společnost Endress+Hauser vás podpoří nabídkou řešení monitoringu energií, řízením aerace, eliminací nutrientů a řízením srážení fosforu na ČOV.

Aplikace

Úspěšné projekty

Online nástroje