Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Efektivní odvodňování kalů

Řízení procesu pomáhá snížit náklady spojené se zpracováním kalu

Odvodnění kalu je obvyklá úprava používaná ke snížení množství kalu před likvidací nebo k přípravě kalu pro další procesy, jako je sušení nebo spalování. Ve všech případech je zapotřebí efektivní odvodnění kalu, aby se zabránilo dodatečným nákladům z důvodu nadbytečného obsahu vody nebo nadměrné spotřeby polymeru.

Úprava kalu a dávkování

Stanice na přípravu a dávkování polymerů a zrání kalu. ©Endress+Hauser

Dávkování polymerů pro zrání kalu musí být připraveno zředěním na místě v kalové koncovce. Cílem je dosáhnout odladěné koncentrace polymeru, aby se dosáhly dobré a stabilní výsledky odvodnění a dlouhé odvodňovací cykly. Měření objemového průtoku polymeru a ředicí vody je standardním řešením pro správné ředění a řízení dávkování. Výhodou je snadná instalace osvědčených, udržitelných a vysoce přesných magnetických průtokoměrů s chemicky odolnými vložkami.

Významné zlepšení výsledků odvodňování

Pásový filtrační lis na odvodňování kalů z komunální čistírny odpadních vod ©Endress+Hauser

Vzhledem k tomu, že dosažená koncentrace polymeru se může měnit, není vždy dán optimální poměr mezi polymerem a suspendovanými pevnými látkami v kalu. „Pokročilou“ možnost řízení nabízí Coriolisovův hmotnostní průtokoměr, který má kromě průtoku i druhý výstup: hustotu média. Naměřená hustota polymerního roztoku otevírá možnost dávkování konstantní dávky polymeru, a výrazně tak zlepšuje výsledky odvodňování.

Měření nerozpuštěných látek vs. měření hustoty kalu

Odstředivka pro odvodnění při zpracování kalu. ©Endress+Hauser

Pro optimalizované výsledky odvodnění je také nutná znalost vstupní koncentrace kalu. Často používaným standardním řešením je kombinace měření objemového průtoku (magnetickým průtokoměrem) a optického senzoru pro koncentraci kalu. Tato kombinace je ve většině případů účinná a spolehlivá, ale v případě optického měření koncentrace kalu může být nutná kalibrace podle laboratoře. Měření hustoty Coriolisovým průtokoměrem je osvědčená alternativa zaručující stabilní a dobré výsledky při odvodnění kalů.

Hodnota pro vás

  • Flexibilní nabídka přístrojů pro odvodnění kalu a dávkování polymeru pro standardní nebo náročné požadavky zákazníka, které podporují optimalizaci procesů z hlediska spotřeb chemikálií (snížení nákladů) a dobré výsledky odvodňování

  • Profesionální podpora ze strany našich obchodních a servisních týmů

Měřicí body

  • Princip magneticko-indukčního měření průtoku

  • Princip Coriolisova měření průtoku

Úspěšné projekty

Online nástroje