Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Analyzátor dusitanů
Stamolys CA71NO

Kolorimetrický systém pro monitorování odpadních vod, pitné a minerální vody

  • ©Endress+Hauser

On-line analyzátor CA71NO zrychluje analytické postupy nahrazením ručních kyvetových testů. Vysoká přesnost systému vás podpoří při plnění stanovených limitů dusitanů. CA71NO využívá standardizovanou metodu měření, a tím zajišťuje plný soulad s mezinárodními předpisy.

Výhody

  • Spolehlivá korelace s DIN 38405-D10

  • Úspora nákladů díky nahrazení ručních kyvetových testů

  • Přesný monitoring dusitanů

  • Spolehlivá a bezpečná dokumentace obsahu dusitanů pro vodohospodářské orgány

  • Dvoukanálové provedení snižuje náklady na instalaci

Oblast použití

Přístrojem Stamolys CA71NO je možno monitorovat:

  • dusitany v pitné vodě

  • dusitany v čistírnách odpadních vod

  • dusitany ve výrobě minerální vody

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: CA70NO

Následník: Liquiline System CA80NO

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje