Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Analyzátor amoniaku
Stamolys CA71AM

Kolorimetrický systém pro monitorování pitné vody, komunálních a průmyslových odpadních vod

  • ©Endress+Hauser

On-line analyzátor CA71AM zrychluje analytické postupy nahrazením ručních kyvetových testů. Kontinuální monitoring koncentrace NH4-N pomáhá optimalizovat čištění odpadních vod a zajišťuje soulad s předpisy o vypouštění vod. Automatické čištění a kalibrace snižují údržbu a šetří čas, přičemž nízká spotřeba činidla šetří provozní náklady.

Výhody

  • Automatická kalibrace a samočištění

  • Volitelné intervaly měření, čištění a kalibrace

  • Ukládání naměřených hodnot v integrovaném dataloggeru

  • Možnost měření stopového množství od 1 μg/l

Oblast použití

  • Monitorování a optimalizace účinnosti eliminace N v čistírnách odpadních vod

  • Monitorování nádrží aktivovaného kalu

  • Monitorování výstupů z čistíren odpadních vod

  • Monitorování vstupů pitné vody

  • Monitorování úpravy průmyslových vod

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: CA70AM

Následník: Liquiline System CA80AM

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje