Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Radarové měření
Micropilot FMR230

Nákladově efektivní 4–20mA dvouvodičová technologie vhodná pro prostředí s nebezpečím výbuchu

  • ©Endress+Hauser

Micropilot FMR230 je zvláště vhodný pro měření v pufru a procesních nádržích. FMR230 se používá pro kontinuální, bezkontaktní měření výšky hladiny kapalin, past, kalů a pevných látek. Měření není ovlivněno změnou médií, změnami teploty, plynovým polštářem nebo párou.

Výhody

  • Bezkontaktní měření: Měření je téměř nezávislé na vlastnostech produktu

  • Dvouvodičová technologie, nízká cena: skutečná alternativa k měření diferenčního tlaku a pomocí plováků.
    Dvouvodičová technologie snižuje náklady na zapojení a umožňuje snadnou implementaci do stávajících systémů

  • Snadné uvedení do provozu, dokumentace a diagnostika pomocí nastavovacího programu Endress+Hauser

  • Snadné místní ovládání prostřednictvím nabídek na alfanumerickém displeji

  • Používá se pro monitorování výšky hladiny (MIN, MAX) až do úrovně SIL2 podle IEC 61508 / IEC 61511-1

  • Frekvenční rozsah v pásmu C 6 GHz

  • Varianta: vnitřní plynotěsná průchodka ke zlepšení bezpečnosti procesu

Oblast použití

Micropilot M se používá pro kontinuální, bezkontaktní měření výšky hladiny kapalin, past, kalů a pevných látek. Měření není ovlivněno změnou médií, změnami teploty, plynovým polštářem nebo párou. Micropilot FMR230 je zvláště vhodný pro měření v zásobních a procesních nádržích.

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: FMR230V

Následník: Micropilot FMR54

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje