Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Omnigrad T TST310
Odporový (RTD) teploměr, kabelové čidlo

Nákladově efektivní snímač RTD pro použití v mnoha procesních a laboratorních aplikacích

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Kabelové čidlo RTD se snadno instaluje a zajišťuje vysokou provozní bezpečnost díky spolehlivému a přesnému měření teploty v běžných procesech. Čidlo je zvláště vhodné k měření teploty u strojních zařízení, laboratorního vybavení a zařízení v plynném nebo kapalném prostředí, jako je např. vzduch, voda, olej. Bez přídavné teploměrné jímky je plášť čidla přímo v kontaktu s procesním médiem. To umožňuje, aby kabelové čidlo rychle a přesně detekovalo rychlé změny teploty.

Výhody

  • Vysoká flexibilita díky uživatelsky specifickým délkám vkládání a různým procesním přípojkám

  • Rychlá doba odezvy

  • Jednoduchý nebo dvojitý snímač Pt100 s třídou přesnosti A, B, nebo AA podle IEC 60751

  • Druhy ochrany pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu: jiskrově bezpečné (Ex ia), nejiskřící (Ex nA)

Oblast použití

Odporový teploměr je zvláště vhodný k měření teploty u strojních zařízení, laboratorního vybavení a zařízení v plynném nebo kapalném prostředí, jako je např. vzduch, voda, olej.

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje