Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Automatizovaný systém prevence proti přeplnění (AOPS)

Snadná detekce, indikace a prevence přeplnění díky systému certifikovaného podle IEC 61511 a splňujícímu normu API 2350

V důsledku nedávných incidentů byly provedeny systematické generální opravy systémů prevence proti přeplnění. Nejlepší praxe v odvětví, pokud jde o správu skladovacích nádrží, kombinuje stávající preskriptivní standardy API 2350 a standardy pro funkční bezpečnost IEC 61511. Náš automatizovaný systém proti přeplnění (AOPS) je nástrojem pro detekci, indikaci a prevenci nebezpečného přetečení nádrže obsahující chemické látky nebo petrochemické produkty. Doplňuje naše řešení pro kalibrace nádrží a systém řízení zásob.

Řešení pro celou bezpečnostní smyčku

API 2350 předepisuje metody, s jejichž pomocí mohou vlastníci a pracovníci obsluhy předcházet riziku přeplnění nádrží. Vyžaduje použití systému analýzy rizik. Funkční bezpečnost jako takovou lze uplatnit pouze v případě kompletních a funkčních smyček. Náš plně automatizovaný systém prevence proti přeplnění byl certifikován nezávislými a po celém světě působícími inspektory v oblasti bezpečnosti. Zahrnuje úrovně SIL2 a SIL3.

Provedení ověřovací zkoušky 16 nádrží trvá méně než 5 minut

V souladu s IEC 61511 a API 2350 musí být bezpečnostní funkce zařízení testovaná v pravidelných intervalech pomocí ověřovacích zkoušek. Ty prokazují funkčnost zabezpečeného systému instrumentace v souvislosti s bezpečnostními doporučeními. Díky integrované funkci pro provádění ověřovacích zkoušek automatizovaného systému prevence proti přeplnění dochází k automatickému testování všech relevantních zabezpečovacích zařízení, jako např. spínačů hladiny, bezpečnostních relé, signálu houkačky a mžikového jednotlačítkového majáku.

Test trvá méně než 5 minut a vygeneruje se zpráva, kterou lze vytisknout přes USB připojení. To zásadním způsobem zkracuje dobu potřebnou pro uvedení do provozu a provádění údržby, přičemž dochází i ke snižování nákladů.

Bezpečnost s nezávislým zabezpečeným systémem instrumentace (SIS)

Za účelem zajištění bezpečného fungování a splnění nejvyšších standardů musí být každý SIS nezávislý na všech ostatních kontrolních systémech, které ovládají příslušenství. Veškeré kontrolní prvky včetně zařízení pro měření hladin, ovladačů a poplašných zařízení musí být určeny výhradně pro SIS. Automatizovaný systém prevence proti přeplnění je zcela nezávislý. Kromě toho je opatřen nepřerušitelným zdrojem napájení (UPS) s provozní dobou baterie minimálně 30 minut.

Automatizovaný systém prevence proti přeplnění (AOPS)

Infographic

Zvyšte úroveň zabezpečení i účinnosti současně

  • Vysoká míra přesvědčivosti a spolehlivosti, kterou zaručuje plně nezávislé certifikované řešení SIL2/SIL3

  • Kratší doba uvádění do provozu a doba potřebná pro provádění údržby pomocí dálkově ovládaného automatizovaného procesu realizace ověřovacích zkoušek

  • Vyšší bezpečnost s nezávislým systémem SIS

  • Podpora při konání okamžitých rozhodnutí a nápravných opatření pomocí podrobných výstražných upozornění a tísňových zpráv

  • Hladká integrace do systémů dohledu pro dálkově ovládaný monitoring, který umožňují standardní rozhraní jako např. EtherNet/IP

  • Automatizovaný systém prevence proti přeplnění AOPS jako kombinace API 2350 a standardu pro funkční bezpečnost IEC 61511 ©Endress+Hauser

    Automatizovaný systém prevence proti přeplnění (AOPS) jako kombinace API 2350 a standardu funkční bezpečnosti IEC 61511

Úspěšné projekty

Online nástroje