Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Bezpečné řízení aerace bez zbytečných nákladů

Nasazením on-line analyzátorů se zlepší výkon čistírny

Řízení aerace podle zatížení s analýzami kyslíku, amoniakálního dusíku a dusičnanů může provozovatelům zvýšit výkon čistírny, zlepšit energetickou bilanci a snížit hodnoty ukazatelů na odtoku.

Výhody

 • Významné zlepšení účinnosti nitrifikace/denitrifikace a nižší spotřeba energie

 • Zvýšení životnosti senzoru a nižší nároky na údržbu díky technologii Memosens

 • Na multiparametrové a multikanálové platformě Liquiline CM44 a Memosens se jednoduše konfigurují analytické parametry

Vaše výzva

Nejdůležitější je spolehlivé odstranění CHSK a nutrientů. Je nutný efektivní provoz biologického stupně, kdy se vzduch/kyslík nejprve vhání do aerace a dokončení odstranění dusíku proběhne v denitrifikaci. Monitoring přesné spotřeby energie při aeraci je rozhodující pro efektivní řízení celkových nákladů na energii. Spolehlivé dodržování limitů a energetická účinnost jsou důležitými faktory při provozu čistírny odpadních vod.

Střední i malé ČOV musí splňovat přísné předpisy, čímž vytváří poptávku na inteligentní senzory a řešení řízení. Provozovatelé vyžadují spolehlivé analýzy s nízkými nároky na údržbu, s vysokou citlivostí a opakovatelností.

Váš požadavek

Naše řešení

Společnost Endress+Hauser nabízí prvotřídní řešení analýz pro čistírny odpadních vod:

 • Jednotné lokalizované menu pro různé on-line parametry analýzy

 • Digitální koncept platformy převodníku

 • Snížené náklady na údržbu a snadná kalibrace digitálních senzorů Memosens

 • Kontinuální a rychlé měření nutrientů

 • Iontově selektivní elektroda (ISE), senzor bez potřeby reagencií

Naše řešení 2

Společnost Endress+Hauser nabízí inteligentní řízení aerace – Liquicontrol CDC80 jako kompletní řešení pro ČOV:

 • Liquicontrol CDC80: Řízení dmychadel v biologických stupních v technologii aktivovaného kalu a řízení dávkovacího čerpadla flokulantu při srážení fosforu

 • Vzdálený přístup k datům v reálném čase pro potřeby ukládání dat, monitoring a konfiguraci

 • K dispozici je parametrizace a monitorování stavu každého kontroléru

Rozsáhlé servisní portfolio služeb podporuje špičkovou výkonnost a spolehlivosti zařízení

Od senzoru k řešení

 • Multiparametrový převodník Liquiline CM44 s technologií Memosens pro řízení aerace: optický kyslíkový senzor (COS61D), ISE senzor (CAS40D), pH/ORP senzor (CPS16D) a kalový senzor (CUS51D)

 • Řešení Liquicontrol (CSC80) pro řízení aerace podle zátěže a/nebo srážení fosforečnanů

 • Snížené náklady na údržbu a snadná kalibrace digitálních senzorů Memosens

 • Engineering, uvedení do provozu, podpora školení a údržby

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com