Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Řízení procesu kalibrace přináší obrovské finanční úspory

Díky dodavateli komplexních kalibračních řešení sníží společnost Chobani® náklady na údržbu, zkracuje prostoje a zvyšuje kvalitu

Společnost Chobani hledala řešení pro řízení kalibrace, aby kvalitou svých procesů splnila co nejvyšší možný standard v souladu s interními a externími standardy kvality, jako je SQF (Safe Quality Foods). Přáním společnosti Chobani bylo mít možnost řídit a provádět kalibraci interně. Kromě zkvalitnění bylo u daného kalibračního řešení třeba zvýšit jeho celkovou účinnost a dostupnost i na dalších výrobních místech.

 • Díky dodavateli kalibračních řešení dochází ke snižování nákladů na údržbu, zkracování prostojů a současně narůstá kvalita Chobani

Výsledky

 • Nárůst produktivity, zvýšení účinnosti a zajištění pravidelnosti díky včasnějším plánům kalibračních prací, jež podporují připravenost na audit.

 • Redukce prostojů – díky vyšší míře důvěry mohou techničtí pracovníci společnosti Chobani během (ne)plánovaných přerušení provozu výrobních linek efektivním způsobem nakládat s artikly kritického významu, což se odráží v redukci prostojů a úspoře minimálně 7 500 USD na událost.

 • Snižování výrobních ztrát a zvyšování kvality – díky provedeným kalibracím byly zjištěny odchylky v rámci kritických měřicích bodů, což vedlo ke ztrátám na výnosech z výroby.

 • Po přestěhování do New Yorku z rodného Turecka, zakladatel a ředitel firmy Chobani Hamdi Ulukaya zjistil, že v Americe jogurt prostě není tak chutný a široce dostupný, jak to bylo doma. Věřil, že každý si zaslouží lepší možnosti, a tak se pustil do tvorby chutného, výživného, přírodního a dostupného řeckého jogurtu ve Spojených státech. "Lepší jídlo pro více lidí." Je to jednoduché pravidlo, ale je to to, co každý den pohání Chobani dopředu.

 • Jose Trelles
vedoucí údržby
Chobani LLC
  "Od začátku až do konce nám společnost Endress+Hauser poskytovala veškeré nástroje, které jsme potřebovali, abychom uspěli – kvalitu, správné provádění, materiál, školení, znalosti přístrojového vybavení, kalibraci a další"

  Jose Trelles

  Chobani LLC

Výzva

Společnost Chobani, jednička ve výrobě řeckých jogurtů v USA, potřebovala disponovat erudovanými kalibračními postupy a získat partnera pro jejich řízení, který by mohl provádět kalibrační práce prostřednictvím vlastních zkušených odborníků v této oblasti (v souladu s SOP a zajistit i opakovatelnost a trvalou kvalitu), jakožto i školit technické pracovníky přímo na místě.

U vydaných kalibračních listů bylo třeba zajistit, aby byly navázané na NIST a spravované tak, aby bylo možné v rámci systému řízení kvality účinně dohledávat a analyzovat informace nebo je poskytnout na žádost auditora.

Přístrojová data a kalibrační listy byly uloženy v systému správy dokumentace W@M. Plánovaný systém řízené kalibrace bude zkoordinován se systémem správy dokumentace a umožní, aby zpracovávání zakázek probíhalo bezpapírově, což se ve výsledku projeví jako zvýšení efektivity a snížení množství chyb. Společnost Chobani byla vybavena SOP za účelem dosažení pravidelnosti a opakovatelnosti kalibračních prací. Techničtí pracovníci společnosti Chobani byli vyškoleni přímo na místě, aby zajistili správný a včasný průběh kalibračních prací a instalaci základních dat.

Naše řešení

Bylo důležité se seznámit se všemi měřicími přístroji, kterými závod disponoval. S cílem ušetřit náklady na projekt byla kalibrace provedena u všech přístrojů, což posloužilo jako základní linie. Byla získána důležitá data o přístrojích a specifické kalibrační údaje jako kritičnost a MPE doporučení. Shromážděné informace byly předány společnosti Chobani v elektronické podobě a budou využity při příštím řešení řízeného procesu kalibrace.

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související nabídka

Řešení