Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Dobře plánovaná údržba

Čistírna odpadních vod u Thunského jezera využívá rychlého přístupu k údajům o zařízeních

Čistírna odpadních vod ve švýcarském Thunu optimalizuje správu měřicí technologie v závodě díky on-line přístupu k aktuálním informacím o zařízeních. Potřebnou dokumentaci a informace lze získat a stáhnout rychle a snadno, je možné hodnotit důležitost nástrojů pro daný proces a snížit náklady na náhradní díly.

  • Optimalizovaná údržba měřicí technologie díky on-line přístupu k aktuálním informacím o zařízeních. ©Endress+Hauser

    Aktualizované informace o zařízeních umožní švýcarské čistírně odpadních vod v Thunu snížit náklady na údržbu.

Výsledek

  • Lepší procesy údržby díky rychlému on-line získání příslušných dokumentů a aktualizovaných údajů

  • Snadný přístup díky implementaci do stávajícího řídicího systému

  • Standardizace náhradních dílů a komponentů snižuje správu skladových zásob

  • Čistírna odpadních vod u Thunského jezera zpracovává odpadní vody asi 120 000 obyvatel a četných obchodních a průmyslových provozů s kapacitou více než 13 miliónů m³ litrů ročně. Z plynu pocházejícího z čistírny odpadních vod se vyrábí tzv. zelená elektřina a odpadní teplo z výroby elektřiny je přiváděno do sítě dálkového vytápění.

Výzva

Čistírna odpadních vod optimalizovala v průběhu projektu údržbářské postupy s ohledem na správu dokumentace. Cílem bylo zavést webovou aplikaci k umožnění snadného naplánování údržby. Provozní inženýři se rozhodli pro W@M Portal. Jelikož jej lze integrovat do řídicího systému, tato on-line datová platforma dokonale zapadla do dané koncepce. Vždy aktuální informace o instalované měřicí technologii umožňují optimalizovat údržbu a dokumentaci.

Naše řešení

S cílem zaznamenat měřicí zařízení v W@M Portal byl nejprve proveden audit. Servisní technici zhodnotili nástroje v závislosti na dodavatelích s ohledem na jejich význam pro dané procesy (riziko opravy). Matice kritičnosti nyní poskytuje přehled měřicích zařízení, pro která je nutné mít na skladě náhradní díly nebo náhradní nástroje. Tím je možné výrazně snížit náklady na skladování a standardizovat komponenty v zařízeních Endress+Hauser.

Integrace do řídicího systému

Jakmile byla data zaznamenána v W@M Portal, bylo navázáno spojení s řídicím systémem a měřicími body spojenými s příslušnými údaji. Vizualizační program umožňuje ČOV u Thunského jezera rychle identifikovat měřicí zařízení a získat přístup k potřebným informacím. Správné provozní příručky, informace o objednávkách, protokoly o údržbě, softwarové ovladače nebo náhradní díly jsou na dosah jednoho kliknutí a jsou vždy aktualizované díky on-line připojení k databázi Endress+Hauser.

Aktualizovaný přehled instalované technologie

W@M Portal poskytuje ČOV u Thunského jezera maximální transparentnost instalované technologie a spolehlivý základ pro plánování údržby a rozpočtové úlohy, např. výměnu nebo reengineering. Jelikož veškeré údaje jsou aktuální a ihned dostupné, to značně přispívá ke komunikaci se servisním týmem Endress+Hauser, kterého klient kontaktuje vždy v případě potřeby.

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com