Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Efektivní kalibrační služby během letní odstávky provozu

Zvýšení interní kapacity a zaručení shody osvědčenými výrobními postupy

Jako na dodavatele farmaceutického průmyslu se na společnost Schott specializující se na skleněné výrobky vztahují přísné předpisy. Aby zaručila kvalitu svých produktů, hledá tato společnost externí asistenci pro účely provádění kalibrace měřicích technologií přímo v provozu.

 • Monitoring atmosféry a kvality ultračisté vody v čistých prostorách vyžaduje přesné měření courtesy Schott

Výsledky

 • Je možné dodržovat časově náročné termíny prací.

 • Tým oddělení údržby plní termíny bez zbytečného stresu.

 • Manažer údržby lépe využívá svých zdrojů během letní odstávky provozu.

 • Technici společnosti Endress+Hauser přispívají k zlepšování procesu.

 • Divize Schott Pharmaceutical Systems je jedním z předních světových dodavatelů primárních obalů pro farmaceutický průmysl. Výrobní závod v St. Gallenu na východě Švýcarska zaměstnává přibližně 520 pracovníků a v rámci skupiny pro stříkačky a cartridge se vyvinul ve špičkové středisko. Závod je certifikován v souladu se širokým souborem norem a splňuje americké směrnice správné výrobní praxe (cGMP – current Good Manufacturing Practice).

 • Andreas Maissen, manažer údržby
  Kalibrační smlouva nám umožnila zlepšit interní kapacitu a lepší využití našich zdrojů. A využívání portálu W@M nám navíc ušetří mnoho času stráveného jinak každodenním vyhledáváním dokumentů.

  Andreas Maissen

  Manažer údržby, Schott Pharmaceutical Systems, St. Gallen, Švýcarsko

Časově úzce vázaný kontrolní program

Hlavním cílem společnosti Schott je dodávat produkty plnící kvalitativní závazky dané jejím zákazníkům. Toho dosahuje pravidelnou kalibrací kritických bodů měření. Vzhledem k tomu, že systémy jsou odstaveny po dobu přibližně dvou týdnů během letního období, musí manažer údržby koncentrovat veškeré naplánované a předvídané kontrolní činnosti do časově úzce vázaného programu.

Plnění termínů díky externí podpoře kalibračních prací

Společnost Schott se může spolehnout na naši podporu při provádění těchto kalibrací již po dobu osmi let. Smlouva o provádění kalibrace dnes pokrývá 450 bodů měření teploty, vodivosti, hodnoty pH a tlaku. Navíc společnost Schott využívá portál W@M. Tato aplikace na rozhraní webového prohlížeče poskytuje přístup k informacím o zařízeních a veškeré návody, certifikáty a protokoly o kontrolách jsou tak k dispozici pouhým klepnutím tlačítka myši.

Důvěrné obeznámení s provozem společnosti

Na smluvních činnostech během letní odstávky provozu pracuje obvykle pět odborníků ze společnosti Endress+Hauser. Nejenže disponují nezbytnými technickými znalostmi pro svou úlohu, ale jsou rovněž náležitě proškolení pro práci na farmaceutické výrobní lince.

Nasazení a flexibilita

Tým oddělení údržby společnosti Schott vyjadřuje jen samou chválu na servisní techniky společnosti Endress+Hauser, zvláště na jejich pracovní nasazení a flexibilitu.

„Pracují zcela nezávisle,“ říká Andreas Maissen. „Pokud kdekoli nastane problém, okamžitě nás kontaktují ve snaze najít společně vhodné řešení.“

Obecně však personál společnosti Schott musí pouze ověřit a podepsat protokoly o kalibraci.

Mnohem více než pouhá kalibrace

Základním kamenem servisních smluv, jako například smlouvy se společností Shott, je důvěra. Thomas Gelencsér, servisní odborník společnosti Endress+Hauser, zdůrazňuje:

„Zákazník se může spolehnout, že při plnění našich závazků budeme využívat naši obsáhlou expertízu v oblasti kalibrace a instrumentace měření.“ Technici společnosti Endress+Hauser často odhalí cesty k optimalizaci procesů. Společnosti Schott jsme například pomohli přejít na používání senzorů, které lze pro účely měření teploty kalibrovat předem.

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související témata

Související nabídka

Správa životního cyklu zařízení