Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Inteligentnější průtokoměry pro plnicí aplikace

Společnost RONCHI MARIO vyvinula nový plnicí stroj na základě nových průtokoměrů Dosimag a Dosimass od společnosti Endress+Hauser

Nová generace plnicího stroje od společnosti RONCHI MARIO S.p.A. je vybavena zásadními inovacemi. Průtokoměry Dosimag a Dosimass od společnosti Endress+Hauser s integrovanou funkcí dávkového plnění jsou klíčovými součástmi koncepce nového stroje. Tyto nové průtokoměry autonomně řídí plnicí proces a zajišťují průběžně stálý a vynikající plnicí výkon, dokonce i při změnách podmínek. Nová konstrukce stroje navíc dále zjednodušuje úkony v provozu, servisu a údržbě.

RONCHI MARIO S.p.A., plnicí stroj s průtokoměrem Dosimass od společnosti Endress+Hauser

Rotační plnicí stroj vybavený průtokoměry Dosimass

RONCHI MARIO S.p.A., plnicí stroj s průtokoměrem Dosimass od společnosti Endress+Hauser

Rotační plnicí stroj vybavený průtokoměry Dosimass

Reálná hodnota pro zákazníka: úspora více než 200 000 USD ročně.

  • Vylepšená konstrukce stroje umožňuje dosáhnout plné transparentnosti plnicího procesu, jejímž výsledkem je optimalizované řízení stroje během provozu a jednodušší servis a údržba.

  • Čas potřebný pro změnu tekutin nebo velikosti lahví je podstatně kratší díky inteligentnímu algoritmu v plnicích průtokoměrech DosimagDosimass. Tím se zvyšuje celková výstupní kapacita plnicího stroje.

  • Lepší opakovatelná přesnost celého plnicího stroje v důsledku znamená nižší produktové ztráty vzhledem k menšímu objemu přeplňování. Přední výrobce produktů pro péči o domácnost tím ročně ušetří více než 200 000 USD.

Cesare Ronchi, výkonný ředitel, RONCHI MARIO S.p.A

Provozovatelé potvrzují vynikající výkonnost a rovněž potenciální úspory během dlouhodobého provozu nové generace strojů od společnosti RONCHI vyvinutých ve spolupráci se společností Endress+Hauser.

Cesare Ronchi, výkonný ředitel
RONCHI MARIO S.p.A.

Špičková plnicí výkonnost při současném vyhovění národním předpisům

U své nejnovější generace strojů si společnost RONCHI dala za cíl další zvýšení výkonnosti. Náročným úkolem bylo omezit objem odstávek pro dosažení maximálního plnicího výkonu po změně produktu nebo láhve (a snížení výrobních ztrát) při současném zachování stabilního plnicího výkonu, a to i při změnách procesních podmínek. Společnost RONCHI rovněž zjednodušila konstrukci za účelem snížení nákladů na servis a údržbu. Nový stroj samozřejmě stále vyhovuje národním předpisům pro balené spotřebitelské zboží.

Inteligentní průtokoměry s integrovanou funkcí dávkového plnění

Průtokoměry Dosimag a Dosimass s integrovanou funkcí dávkového plnění ©Endress+Hauser

Společnost RONCHI, jakožto dlouholetý zákazník společnosti Endress+Hauser, poskytla velmi hodnotné podněty ohledně konstrukce nové generace průtokoměrů. Společnost RONCHI se podílela na konstrukci nových průtokoměrů do svého nového stroje od samého počátku. Průtokoměry DosimagDosimass nabízejí řídicí funkce a specifický plnicí algoritmus, který průtokoměru umožňuje otevírat a zavírat plnicí ventil. Tento algoritmus provádí kompenzaci objemu dokapávání po uzavření plnicího ventilu, a to dokonce i při změnách procesních podmínek.

RONCHI MARIO S.p.A.

RONCHI MARIO S.p.A. je předním světovým výrobcem plnicích a víčkovacích strojů. Díky 50 letům zkušeností si společnost RONCHI MARIO S.p.A. osvojila jedinečné know-how a vysokou technologickou úroveň. Tato společnost se vždy zaměřuje na inovace, jež mohou jejím zákazníkům sloužit v rámci maximálně výkonných a flexibilních strojů. Společnost RONCHI důsledně sleduje svůj závazek nabízet ta nejlepší balicí řešení pro kosmetický, chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl.

Copyright by Ronchi Packaging Machinery