Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Monitorování páry se splatí do dvou let

Firma ArcelorMittal v Zenici snižuje náklady na energii systematicky

Od manuálních výpočtů až po automatizované systémy měření: díky komplexnímu systému měření páry je možno systematicky snižovat náklady na energii.

 • Jedním z hlavních úkolů oddělení energetiky závodu je identifikace ztrát vznikajících během transportu. ©ArcelorMittal Zenica

  Jedním z hlavních úkolů oddělení energetiky závodu, které je zodpovědné za generaci páry používané pro interní provoz podniku a pro účely vytápění, je identifikace ztrát vznikajících během transportu.

Výsledky

 • Přesné a spolehlivé údaje o výrobě, transportu a spotřebě páry

 • Spotřeba páry kontrolovaná prostřednictvím přesného měření na každém spotřebiči

 • Měření účinnosti transportu a určení míst úniků v parovodní síti

 • Reporty o rozsahu podle přání zákazníka za účelem přehledů pro vedení podniku

 • Společnost ArcelorMittal Zenica v Bosně a Hercegovině vyrábí za tepla válcované výrobky (armatury, dráty, pletiva, příhradové nosníky, klasické konstrukční armatury) především pro trhy na Balkáně, v EU a v severní Africe.

 • Vedení firmy ArcelorMittal v Zenici je připraveno učinit rozhodnutí ohledně možného snížení nákladů na energii.
  Na základě nabídky zařízení a služeb je vedení firmy ArcelorMittal v Zenici připraveno učinit rozhodnutí ohledně možného snížení nákladů na energii.

  Emir Krgo

  Head of production sector, Energy Plant Department, ArcelorMittal Zenica, Bosnia and Herzegovina

Výzva

Přestože spotřeba páry má velký vliv na ziskovost podniku, spotřeba různých interních zákazníků se dříve počítala pouze podle empirických vzorců. Jako opatření pro zvýšení hospodárnosti bylo nutno, aby oddělení energetiky závodu:

 • Monitorovalo výrobu i spotřebu páry v reálném čase

 • Mělo důležitá data centrálně k dispozici

Naše řešení

Do stávajícího systému monitorování energie, kterým firma disponuje, jsme integrovali komplexní systém monitorování parního okruhu. Tento systém zahrnuje:

 • Instrumentaci a přístroje pro správu energie

 • Sběr dat a vizualizaci

 • Montáž

Kromě toho jsme provedli všechny související potřebné servisní práce.

Hlavní komponenty systému

 • Instrumentace: 39 přístrojů na měření páry (vírový průtokoměr Prowirl 72F + teplotní čidlo TR15 + Cerabar PMP51 snímač tlaku se sifónem a uzavíracím ventilem)

 • Správa energie:EngyCal RS33 včetně rozvodných skříní, kabelů a potřebných systémových komponentů

 • Sběr dat a vizualizace: software P View, server OPC a pracovní stanice PC Montáž: příruby a redukční prvky potrubí, izolace

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com