Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Optimalizované čištění pro maximální kvalitu produktů

Společnost ThyssenKrupp měří čistší koncentrace pomocí Teqwave I

Teqwave I od společnosti Endress+Hauser poskytuje společnosti ThyssenKrupp Presta AG nové spolehlivé řešení pro monitoring čisticích médií v jejích strojích na postřikové a zaplavovací čištění dílů. Teqwave používá speciální zvukové vlny k vytváření akustického „otisku prstu“ používaných vysoce kvalitních čisticích médií. To systému Teqwave umožňuje detekovat jejich koncentrace v čisticích lázních průběžně a s vysokou přesností.

stroj na čištění dílů u společnosti ThyssenKrupp Presta AG Copyright by thyssenkrupp Presta AG

Stroj na čištění dílů u společnosti ThyssenKrupp. Koncentrace čisticího média je měřena pomocí zabudovaného senzoru Teqwave I.

stroj na čištění dílů se zabudovaným senzorem Teqwave I Copyright by thyssenkrupp Presta AG

Stroj na čištění dílů u společnosti ThyssenKrupp. Koncentrace čisticího média je měřena pomocí zabudovaného senzoru Teqwave I.

Výsledek

  • Zabezpečená procesní kvalita díky vysoce přesným měřením v reálném čase

  • Rychlá reakce v podobě okamžitého přenastavení v případě změn koncentrace čisticího prostředku

  • Minimální riziko chyb, například v důsledku zápisu hodnot koncentrace změřených pomocí titrace

snímek Maria Hörlera, projektového vedoucího u společnosti ThyssenKrupp Presta AG

Společnost Endress+Hauser mě zcela přesvědčila funkcemi, účinností a technickým provedením tohoto vysoce přesného řešení.

Mario Hörler, projektový vedoucí pro metrologii
ToolingCompetenceCenter, ThyssenKrupp Presta AG, Oberegg (Švýcarsko)

Výzva

Koncentrace čisticího média dříve měřil jednou týdně specialista pomocí náročného postupu titrace. Tento proces zahrnoval rovněž dokumentování měřených hodnot koncentrace, které jsou zásadně důležité pro zachování žádoucí stability procesu. Měření i dokumentace byly velmi náročné z hlediska času i využívání spotřebních materiálů. Proces manuálního odečítání měřených hodnot během titrace a jejich dokumentace se navíc ukázal jako velmi náchylný k chybám.

Naše řešení

Pomocí Teqwave I lze čisticí procesy u společnosti ThyssenKrupp vykonávat bezpečně, efektivněji a cenově výhodněji:
– kontinuální monitoring hustoty, koncentrace a teploty čisticího média v reálném čase,
– volitelný monitoring druhé koncentrace,
– přímé měření v místě provozu – bez časově náročného vzorkování pro účely laboratorních měření,
– spolehlivá, bezúdržbová a dlouhodobě stabilní měřicí technika s vysokou přesností.