Zvýšení úrovně bezpečnosti

Instalace systému prevence proti přeplnění nádrží na Blízkém východě

Naše řešení prevence přeplnění nádrží pomocí nezávislého alarmu horní hladiny minimalizuje rizika závažných nebezpečí. Náš zákazník – mezinárodní koncern energetických a petrochemických společností – se rozhodl instalovat naše řešení ve svých závodech na Středním východě.

Zvýšení bezpečnostních úrovní ve skladovacích nádržích na Blízkém východě ©Corbis RF/Strandperle

Výhody na první pohled

 • Bezpečnější provoz skladu

 • Snížené náklady na údržbu a postup automatického preventivního testování

 • Zvýšená provozní účinnost a vyšší využití nádrží

 • Standardizace přístrojového vybavení (nižší počet náhradních dílů)

 • Řešení na klíč a přenositelná pro další sklady po celém světě

Výzva

Přestože nádrže byly vybaveny systémem automatického měření, normy našeho zákazníka v souladu s nejnovějšími doporučeními API (API 2350, 4. vydání) vyžadovaly nezávislý alarm horní hladiny k prevenci přeplnění, který by byl nezávislý na jakémkoliv zařízení a metodě použité pro automatizovaný měřicí systém.

Specifikace vyžadovaly bezpečnostní spínače úrovně SIL 3 v souladu s normami IEC 61508, IEC 61511-1/ a certifikaci od zkušebního ústavu TŰV, založenou na principu vibrační vidličky s nepřetržitým automatickým monitorováním.

Naše řešení

Dodali jsme standardní systém prevence proti přeplnění a související služby splňující požadavky zákazníka zahrnující:

 • testování a uvedení do provozu hladinových spínačů SIL 3 a systémového rozvaděče

 • instalace kabelů, rozvodných potrubí, rozvodných krabic, UPS, zvukové a světelné signalizace

 • uvedení do provozu, testování, spuštění zařízení a školení

 • poprodejní podporu

 • horkou linku 24 hodin denně 7 dnů v týdnu

 • shodu a realizaci projektu podle standardů zákazníka – Zero LTI

Rozsah projektu

Poskytli jsme řešení na klíč včetně:

 • pořízení veškerého materiálu a přístrojů

 • detailního zpracování konstrukčního návrhu projektu a inženýring

 • kabeláže

 • montáže

 • testování

 • uvedení do provozu

 • spuštění a předávky

 • zaškolení obsluhy

 • poprodejní podpory

Detaily aplikace

Systém prevence proti přeplnění v souladu s nejnovějšími standardy API 2350 je modulární SIL 3 řešení pro monitorování výšky hladiny a poplašnou signalizaci v případě zjištěného rizika přeplnění. V případě chyby nebo alarmu jsou aktivována vizuální a akustická upozornění a související hlášení se zobrazují na displeji a na řídicím panelu s možností získání více podrobností o poruchách.

Detailní zpracování projektu a tovární přejímací zkoušky

 • Detailní projektování proběhlo v červenci 2012: jakmile byla objednávka přijata, podrobný návrh byl doplněn tak, aby obsahoval přístrojové vybavení, rozvaděč, kabeláž, výkopovou a projektovou dokumentaci.

 • Tovární přejímací zkoušky: Klíčové součásti projektu včetně přístrojového vybavení a rozvaděče byly před instalací podrobeny továrním přejímacím zkouškám k potvrzení souladu se specifikacemi. V polovině listopadu 2012 byly dodávány všechny komponenty a byly zahájeny instalační práce.

Instalace a přejímací zkouška na místě

 • Místo montáže: Všechen zúčastněný personál prošel bezpečnostním školením zákazníka. Prohlášení o pracovních postupech, posouzení rizik a pracovní povolení byla vydána před všemi jednotlivými pracemi, které se měly na místě provádět. Instalace v místě byla provedena včas a v souladu se všemi bezpečnostními postupy zákazníka.

 • Přejímací zkouška na místě: V prosinci 2012 byly dokončeny všechny práce v místě montáže. Systém byl zkontrolován a certifikován na základě standardní provozní zkoušky zákazníka. Následovalo školení personálu a předání.

Hlavní součásti řešení

 • Bezpečnostní úrovňové spínače Endress+Hauser Liquiphant S s certifikací podle SIL 3.

 • Ovládací rozvaděč vybavený pro úroveň SIL 3, řídicí systém (PLC) Allen Bradley a I/O obvody, grafické a textové displeje, SIL zvuková signalizace a světelné majáky.

 • Automatický postup zkušebního testování.