Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Automatizovaná inline samokalibrace v Lonza

Kompletní monitoring v celém biotechnologickém procesu

Pro společnost Lonza mají spolehlivost procesu a kvalita produktů zásadní důležitost. Plně automatizovaná a návazná kalibrace během procesu může snížit riziko nedetekovaných chyb měření na úplné minimum.

TrustSens, poloprovozní fermentor, samokalibrace, měření teploty

Výhody

  • Včasné odhalení posunů teplot

  • Krátké kalibrační intervaly snižují riziko nesprávných měření teploty

  • Maximální procesní bezpečnost a měřicí dostupnost

  • Přesnost 0,03 °C je 10krát lepší v porovnání se standardním senzorem Pt100 třídy AA

  • Plně automatizované řešení navázané na mezinárodní standardy, paměť pro posledních 350 kalibrací

Christian Ebener,, vedoucí pro automatizaci,
Biotechnologická výroba, Lonza, Visp

Naše biotechnologické provozy vyžadují 100% spolehlivé teplotní senzory. Díky funkci automatizované inline samokalibrace při teplotě 118 °C je pro nás senzor TrustSens bezpečnou volbou.

Christian Ebener, , vedoucí pro automatizaci
Biotechnologická výroba, Lonza

Náročný úkol stanovený zákazníkem

Doba odstávek provozu a doby trvání kalibrací se musí zkrátit na minimum. Aby bylo zachováno co nejmenší riziko v oblasti biovýroby, je vyžadováno zvýšení frekvence prováděných kalibrací. Také úkony uvedení do provozu, servisu a kontroly mají být časově úsporné a jejich provádění bezpečné a spolehlivé. Veškeré specifikace vyžadují vysokou úroveň kvality produktů.

Naše řešení

Teplotní senzor iTHERM TrustSens s možností samokalibrace byl použit pro zkušební účely po dobu čtyř měsíců umístěné v poloprovozním fermentoru. Tento senzor provádí automatizovanou inline samokalibraci při teplotě 118 °C během každého procesu SIP (Steam in Place) a zjištěné odchylky jsou pomocí HART protokolu nahlášeny do řídicího systému. Průměrná odchylka 0,03 °C je rovněž 10krát lepší než maximální povolená chyba standardního senzoru Pt100 třídy AA.