Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Spolehlivá kalibrace pomocí uhlovodíků

Wintershall Dea GmbH kvalifikuje své průtokoměry u společnosti Endress+Hauser

Wintershall Dea GmbH hledá a vyrábí zemní plyn a surovou ropu po celém světě. Tato společnost rovněž provozuje zásobníky na surovou ropu pro německé státní rezervy. Při skladování nebo odebírání surové ropy a benzínu se Coriolisovy průtokoměry Promass F používají pro obchodní měření. Díky nové tovární kalibrační trati od společnosti Endress+Hauser v Reinachu (CH) bude zákonem vyžadovaná kalibrace průtokoměrů Promass F 300 pomocí uhlovodíků pro společnost Winterschall Dea podstatně levnější než kalibrace přímo v místě provozu.

Obrázek zákazníka Wintershall před kalibrační tratí na uhlovodíky v produktovém centru Endress+Hauser Flow ©Endress+Hauser

Konečná akceptace přístroje Promass F na nové kalibrační trati pro kalibraci průtoku uhlovodíků od společnosti Endress+Hauser. Zleva doprava: Olaf Flieth (Endress+Hauser), Jonas Bösking, Timo Siedenberg (Wintershall Dea GmbH)

vysoce přesná pístová ověřovací zařízení pro kalibraci průtoku uhlovodíků v produktovém centru Endress+Hauser Flow v Reinachu ©Endress+Hauser

V nové kalibrační trati pro kalibraci průtoku od společnosti Endress+Hauser slouží vysoce přesná pístová ověřovací zařízení jako primární reference pro kalibraci pomocí uhlovodíků.

Výsledek

 • Masivní úspory nákladů a času v porovnání s ověřováním přímo v místě provozu

 • Podstatně snadnější přijímání výsledků ze strany oficiálních metrologických úřadů

 • Vysoká účinnost – kalibrační trať na uhlovodíky návazná podle národních norem, akreditovaná v souladu s ISO/IEC 17025

Obrázek zákazníka Wintershall před kalibrační tratí na uhlovodíky v produktovém centru Endress+Hauser Flow

Nová kalibrační trať pro kalibraci průtoku uhlovodíků od společnosti Endress+Hauser v Reinachu (Švýcarsko) byla velmi působivá. Její koncepce a konstrukce jsou technicky velmi promyšlené.

Timo Siedenberg, vedoucí servisu potrubních vedení / skladování nafty
Wintershall Dea GmbH – Německo

Požadavek zákazníka

Vzhledem k požadavkům zákonů týkajících se měření a ověřování a rovněž mezinárodních norem (OIML R117, API atd.) je v ropném průmyslu běžnou praxí kalibrovat nebo ověřovat místa obchodních měření přímo v místě provozu pomocí příslušné reference – např. řídicího měřidla nebo pístového ověřovacího zařízení. Taková měření jsou často složitá, nákladná nebo z praktických důvodů nerealizovatelná. Právě z toho důvodu společnost Wintershall Dea hledala možnost, která by jí umožnila vyhnout se ověřování v místě provozu při současném zachování souladu se zákonnými požadavky.

Naše řešení

Díky kalibrační trati na kalibraci průtoku uhlovodíků v Reinachu (CH) byla společnost Endress+Hauser schopna nabídnout společnosti Wintershall Dea reálnou alternativu k nákladným kalibracím přímo v místě provozu. Kalibrační měření byla provedena při různých průtocích a viskozitách. To umožnilo stanovit korekční faktory v závislosti na průtoku (Q) a Reynoldsovu číslu (Re) tak, aby byl zaručen plný soulad se zákonem vyžadovanou maximální přípustnou chybou při měření v provozu.

Technické údaje – kalibrační trať na uhlovodíky

 • Rozsah průtoku: 2 až 1 200 m³/h

 • Rozsah viskozity: 15 až 300 cSt

 • Rozsah jmenovité světlosti: DN 50 až 400 (2" až 16")

 • Rozšířená nepřesnost měření: ±0,05 % o. h.

 • Primární referenční přístroje: pístová ověřovací zařízení

 • Sekundární referenční přístroje (řídicí měřidla): Coriolisovy průtokoměry „Promass“

 • Akreditované švýcarskou akreditační službou (Swiss Accreditation Service – SAS) v souladu s ISO/IEC 17025

 • Kalibrace v souladu s OIML R117 nebo API MPMS Ch. 4.8