Univerzální bezúdržbový panel

Efektivní kontinuální monitoring pitné vody

Na úpravně pitné vody ve Frasnachtu se věci monitoringu kvality pitné vody spoléhají na analytické panely od společnosti Endress+Hauser. Tyto panely mají přehledné uspořádání komponent, vyznačují se bezproblémovou instalací a extrémní spolehlivostí – kromě každoročního servisu prováděného servisním technikem společnosti Endress+Hauser jsou zcela bezúdržbové.

Analýza vody na úpravně vody ve Frasnachtu ©Endress+Hauser

Více než spokojený s analytickým panelem: Rolf Bügler, pracovník zodpovídající za kvalitu vody na úpravně ve Frasnachtu.

Úpravna vody ve Frasnachtu, Švýcarsko ©Endress+Hauser

Pohled do úpravny pitné vody ve Frasnachtu, Švýcarsko. .

Výhody

  • Přesné, stabilní a reprodukovatelné měřené hodnoty zaručují maximální kvalitu pitné vody.

  • Bezproblémový provoz:Panel pro monitoring upravené vody poskytuje spolehlivá měření již téměř dva roky bez jediné komplikace.

  • Snadné používání:Místa měření jsou kompaktní a jsou přehledně uspořádána na panelu. Měření a kalibrace všech parametrů se provádějí společně v jediném převodníku.

  • Zcela nenáročné: Údržba se vyžaduje pouze jednou ročně a provádí ji servis společnosti Endress+Hauser.

Rolf Bügler

Svou zkušenost s panelem mohou shrnout třemi slovy: bezporuchový, bezúdržbový, dokonalý.

Rolf Bügler, pracovník zodpovědný za kvalitu vody
Regionale Wasserversorgung St. Gallen

Výzva

V čerpané surové i v upravené vodě se kontinuálně monitoruje několik kritických parametrů. Měření musí probíhat naprosto spolehlivě, protože technolog zasáhne do provozu pouze tehdy, jestliže hodnoty nějakým způsobem vybočí z normálu. „Očekáváme, že měřené hodnoty na odběru budou přesné, stabilní a reprodukovatelné, a aby analytický panel fungoval spolehlivě a snadno se obsluhoval,“ říká pracovník zodpovědný za kvalitu vody na úpravně.

Naše řešení

Analytický panel byl použit jakožto kompaktní řešení k měření klíčových parametrů od teploty, vodivosti a pH až po zákal a SAK. Panel byl zkonstruovaný na zakázku přesně podle požadavků zákazníka. Byl dodán se všemi senzory a komponenty nainstalovanými na svých místech, a proto bylo uvedení do provozu prakticky okamžité a jednoduché. Následně byly nainstalovány další dva panely pro monitoring upravené vody a jeden pro monitoring surové vody.