Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Univerzální bezúdržbový panel

Efektivní kontinuální monitoring pitné vody

Na úpravně pitné vody ve Frasnachtu se věci monitoringu kvality pitné vody spoléhají na analytické panely od společnosti Endress+Hauser. Tyto panely mají přehledné uspořádání komponent, vyznačují se bezproblémovou instalací a extrémní spolehlivostí – kromě každoročního servisu prováděného servisním technikem společnosti Endress+Hauser jsou zcela bezúdržbové.

 • Analýza vody na úpravně vody ve Frasnachtu ©Endress+Hauser

  Více než spokojený s analytickým panelem: Rolf Bügler, pracovník zodpovídající za kvalitu vody na úpravně ve Frasnachtu.

 • Úpravna vody ve Frasnachtu, Švýcarsko ©Endress+Hauser

  Pohled do úpravny pitné vody ve Frasnachtu, Švýcarsko. .

Výhody

 • Přesné, stabilní a reprodukovatelné měřené hodnoty zaručují maximální kvalitu pitné vody.

 • Bezproblémový provoz:Panel pro monitoring upravené vody poskytuje spolehlivá měření již téměř dva roky bez jediné komplikace.

 • Snadné používání:Místa měření jsou kompaktní a jsou přehledně uspořádána na panelu. Měření a kalibrace všech parametrů se provádějí společně v jediném převodníku.

 • Zcela nenáročné: Údržba se vyžaduje pouze jednou ročně a provádí ji servis společnosti Endress+Hauser.

 • Úpravna vody ve Frasnachtu je jednou ze 17 úpraven vody na Bodamském jezeře a tvoří součást regionální vodárenské soustavy (RWSG) kantonu St. Gallen. Tento provoz, otevřený v roce 1999, má denní kapacitu 60 000 krychlových metrů vody a pitnou vodou zásobuje 150 000 obyvatel daného regionu.

 • Rolf Bügler
  Svou zkušenost s panelem mohou shrnout třemi slovy: bezporuchový, bezúdržbový, dokonalý.

  Rolf Bügler

  pracovník zodpovědný za kvalitu vody, Regionale Wasserversorgung St. Gallen

Výzva

V čerpané surové i v upravené vodě se kontinuálně monitoruje několik kritických parametrů. Měření musí probíhat naprosto spolehlivě, protože technolog zasáhne do provozu pouze tehdy, jestliže hodnoty nějakým způsobem vybočí z normálu. „Očekáváme, že měřené hodnoty na odběru budou přesné, stabilní a reprodukovatelné, a aby analytický panel fungoval spolehlivě a snadno se obsluhoval,“ říká pracovník zodpovědný za kvalitu vody na úpravně.

Naše řešení

Analytický panel byl použit jakožto kompaktní řešení k měření klíčových parametrů od teploty, vodivosti a pH až po zákal a SAK. Panel byl zkonstruovaný na zakázku přesně podle požadavků zákazníka. Byl dodán se všemi senzory a komponenty nainstalovanými na svých místech, a proto bylo uvedení do provozu prakticky okamžité a jednoduché. Následně byly nainstalovány další dva panely pro monitoring upravené vody a jeden pro monitoring surové vody.

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související témata

Související nabídka

Řešení