Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Optimalizujte výkonnost výroby slínku

Integrovaný on-line monitoring a optimalizované řízení paliva zvyšuje výkonnost výroby slínku

Výroba cementu je energeticky náročná činnost a výběr a směs primárních a alternativních paliv ovlivňuje dopad jak na životní prostředí, tak i na ekonomiku procesu. Celkové náklady na energii mohou představovat 65 až 75 % z variabilních nákladů v procesu. K úspoře energie moderní cementárny předehřívají směs surovin před tím, než vstoupí do pece. Kromě toho se ke snížení energetického výkonu instalují sekundární místa hoření použitím alternativních paliv.

Výhody na první pohled

 • Významné snížení nákladů na energii

 • Zabránění zablokování v cyklonech předehřívače

 • Přesné řízení chemických procesů uvnitř pece

 • Optimalizace výkonu hořáku

 • Snížení toxických emisí odpadních plynů pro dodržování předpisů

Vaše výzva

Fáze tepelného zpracování je obecně známa jako základ procesu výroby cementu. Je to fáze, v níž se objevuje většina provozních nákladů ve výrobě cementu a kde také existuje spousta příležitosti ke zlepšení procesu. K hlavním úkolům v této fázi ve výrobě slínku patří zabránění blokování v předehřívači, přesné procesní měření a maximalizace produkce v tomto horkém a drsném prostředí.

Naše řešení

Pro nejlepší výsledek v procesu výroby slínku společnost Endress+Hauser nabízí integrovaný balíček, který optimalizuje energetickou účinnost. K tomu je třeba správná kombinace přístrojů (Cerabar S, Omnigrad S, Deltabar S, Solicap S / Soliwave M, Micropilot FMR57, Gammapilot M). Také naše integrované servisní služby vám pomohou na místě zajistit využitelnost vašeho zařízení.

Detaily aplikace 1

 • Nečistoty v cyklonu jsou detekovány pomocí snímače tlaku Cerabar S

 • Procesní měření teploty pomocí nikl-kobaltových (NiCo) nebo nitrido-křemíkových (SiN) termočlánků Omnigrad S, které jsou vybaveny datovými vysílači s rychlou odezvou

 • Měření poklesu tlaku v hlavě rotační pece pomocí převodníku diferenčního tlaku Deltabar S

 • Monitorování limitních hodnot na výlevce chladiče pomocí kapacitních vysokoteplotních sond Solicap S nebo neintruzivních mikrovlnných senzorů Soliwave M

Optimalizovaný balíček pro řízení procesu spalování paliva v peci

 • Měření hladiny v olejové nádrži pomocí pasivního radaru Micropilot M

 • Promass F – Coriolisův průtokoměr pro měření hmotnostního průtoku těžké ropy

 • Memograph M RSG40 – monitorování parovodního kotle pro vytápění odpadními oleji

 • Prosonic S – ultrazvukový systém pro měření hladiny uhlí v zásobnících

 • Levelflex M – radar s vedenými impulzy pro nebezpečné nádrže sekundárních paliv

 • Detekce limitní hladiny sekundárních paliv pomocí mikrovlnné bariéry Soliwave M

 • Měření zemního plynu nebo bioplynu pomocí Coriolisova průtokoměru Promass nebo termického průtokoměru T-Mass 65

Klíčové ukazatele výkonnosti pro udržení chodu procesu

 • Měření nánosů materiálu v komorách předehřívače k zabránění blokování

 • Přesná regulace teploty a tlaku v každé cyklónové komoře

 • Výpočet retenčního času slínku v předehřívači a v peci

 • Měření emisí plynů CO₂, čištění NOx a odsíření

 • Dosažení chlazení slínku pomocí příčného proudění vzduchu vháněného do vrstvy slínku

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com