Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Zvýšená dostupnost referenčních měřidel

Externí správa měřidel podporuje provozní kvalitu

Pro tento biotechnologický provoz je společnost Endress+Hauser výhradním partnerem zajišťujícím správu referenčních standardů. Dosažené významné snížení počtu neshod se specifikacemi zde přispělo ke zlepšení kvality provozních parametrů. Díky managementu referenčních standardů a jejich lepší dostupnosti se na tomto pracovišti dosahuje vyšší produktivity.

kalibrační management, provozní kvalita, vyšší využitelnost referenčních měřidel ©Endress+Hauser

Je zajišťována správa a každoroční kalibrace více než 100 referenčních měřidel.

Přehled výhod

  • Desetkrát méně času stráveného interním řešením neshod se specifikacemi

  • Výrazné snížení celkových nákladů

  • Dosažena více než 90% využitelnost technologie

  • Vyšší kvalita služby při optimalizovaných nákladech

Výzva

Správa a rekalibrace více než 100 referenčních standardů představovala spolupráci s přibližně 20 poskytovateli kalibračních služeb. Vzhledem k nedostatečné míře standardizace a nejednoznačnostem ve specifikacích, pověření pracovníci jen s těžkostmi plnili časové termíny a ztráceli množství času vykonáváním činností bez přidané hodnoty. Důsledkem toho bylo, že referenční měřidla byla během jednoho roku průměrně nedostupná po dobu více než dvou měsíců.

Naše řešení

Společnost Endress+Hauser převzala zodpovědnost za správu celého procesu kalibrace referenčních standardů, který zahrnuje:

  • Plánování zaručující dostupnost standardů v souladu s požadavky pracoviště

  • Kvalifikace a řízení subdodavatelů

  • Kompletní logistika v souvislosti s poskytovanou službou

  • Kontrola dat od jednotlivých dodavatelů

  • Sledování a vyhodnocování zjištěných odchylek