Finanční výsledky

Skupina v hospodářském roce 2019 zvyšuje objem přijatých objednávek, obrat, zisk a počet zaměstnanců

Skupina Endress+Hauser dosáhla v roce 2019 dobrých výsledků ve všech oblastech své činnosti, všech odvětvích a regionech. Skupina vytvořila stovky nových pracovních míst, investovala rekordní částky a dosáhla zlepšení z hlediska trvalé udržitelnosti. Podle generálního ředitele Matthiase Altendorfa je tak tato rodinná společnost v silné pozici, aby čelila výzvám současné krize v souvislosti s pandemií koronaviru.

Za současným růstem stojí pozitivní vývoj v Asii

„Rok 2019 byl pro společnost Endress+Hauser dobrým obdobím,“ zdůraznil Matthias Altendorf. Tato společnost specializující se na měřicí a automatizační technologii pro procesní a laboratorní aplikace zvýšila své čisté tržby o 8,0 % na 2,652 miliard eur. Silný růstový impulz poskytla Asie. Výnosy z prodeje (ROS) se vyšplhaly o 0,2 procentního bodu na 13,1 %. U čistého příjmu došlo k růstu o 14,3 procenta na 265,9 milionu eur.

Zaměření na inovace a trvalou udržitelnost

Skupina Endress+Hauser podala 318 patentových přihlášek a investovala 7,6 procenta obratu do výzkumu a vývoje. Ke konci roku 2019 měla společnost Endress+Hauser po celém světě 14 328 zaměstnanců (nárůst o 400). V auditu EcoVadis hodnotícím aspekt trvalé udržitelnosti dosáhla společnost Endress+Hauser výsledku 72 bodů, tedy o 4 více než v roce 2018, a umístila se tak mezi dvěma procenty nejlepších společností porovnávaných v příslušné skupině. I přes výši celosvětových investic 231,1 milionu eur je celá skupina v zásadě bez bankovních úvěrů.

Digitální intimita přemosťuje fyzickou vzdálenost

Rok 2020 zahájila společnost Endress+Hauser dalším nárůstem objemu přijatých objednávek. Pandemie nového koronaviru však významně znesnadňuje dosahování původních cílů. „Fyzickou vzdálenost přemosťujeme prostřednictvím digitální a emocionální blízkosti,“ uvedl Matthias Altendorf. V obdobích pracovních špiček současně z domova pracuje až 10 000 zaměstnanců. Zákazníci mohou objednávat přístroje nebo sledovat své objednávky pomocí webových stránek a k dispozici je i on-line nástroj umožňující vzdálenou podporu s asistencí videa.

Skupina má v plánu zachovat zaměstnanost

„Vždy jsme dosahovali zdravých obchodních výsledků a jako společnost jsme ve velmi dobré pozici,“ uvedl Matthias Altendorf. „Uděláme vše, abychom uchránili pracovní pozice a provedli celý koncern Endress+Hauser současnou krizí.“ Rodinní podílníci firmy tento kurz podporují a akceptují související propad zisků, zdůraznil předseda dozorčí rady Dr. Klaus Endress.

Kontakt

Stahování