Dopady pandemie koronaviru

Informace pro zákazníky a partnery od koncernu Endress+Hauser ohledně pandemie koronaviru

Společnost Endress+Hauser přijala v reakci na pandemii nového koronaviru obsáhlá opatření. Zdraví zaměstnanců, zákazníků, partnerů a veřejnosti představuje naši nejvyšší prioritu. Naším cílem je zabezpečit naši schopnost dodávat produkty a poskytovat služby našim zákazníkům po celém světě. Veškeré akce koordinuje na skupinové úrovni krizový štáb. Současná situace je následující:

Prodej a služby

 • Naše kontaktní osoby v oblasti prodeje a služeb po celém světě jsou nadále dostupné v režimu práce z domova.

 • Pomocí účtu na portálu endress.com mohou zákazníci sledovat dodávky, zjišťovat ceny a dodací lhůty a objednávat produkty.

 • Technické informace, výkresy, dokumenty atd. lze z portálu endress.com stahovat kdykoli.

 • Prostřednictvím služby Smart Support poskytuje společnost Endress+Hauser podporu svým zákazníkům v oblasti servisních problémů on-line.

 • Nové funkce služby Smart Support umožňují hlasovou a obrazovou komunikaci prostřednictvím mobilních a stacionárních komunikačních zařízení.

Schopnost dodávek a dostupnost produktů

 • Stále jsme schopni dodávat; naše globální produkční síť je v provozu.

 • Náš závod v Jihoafrické republice je na základě nařízení úřadů uzavřen do 16. dubna 2020.

 • Nedostatek kapacity a personálu v jednotlivých závodech může v některých případech vést k prodloužení dodacích lhůt.

Dostupnost materiálu v našich provozech

 • Dostupnost materiálu v našich provozech je zaručena pro nadcházející týdny.

 • Pracujeme důsledně na tom, abychom zachovali dostupnost těchto materiálů i po tomto období.

 • Kdekoli je to možné, sledujeme v oblasti nákupu strategii duálních zdrojů, ideálně od dodavatelů z různých zemí nebo různých světadílů.

 • Rozšířili jsme naše bezpečnostní zásoby u kritických součástí.

Logistika dodávek a podpora v místě určení

 • Z hlediska logistiky dodávek dochází v důsledku omezení ze strany poskytovatelů služeb k delším přepravním časům v rámci regionální dopravy. Naše prodejní centra informují zákazníky zasažené touto situací a poskytují jim podporu.

 • Pro země a regiony, kde úřední předpisy omezují provozy, máme ustanovené nouzové plány pro oblast prodeje a služeb, abychom mohli našim zákazníkům nadále poskytovat široké spektrum podpory.

Opatření na ochranu před nákazou

 • Omezili jsme cestování pouze na nezbytné cesty (např. urgentní servisní činnosti u zákazníků).

 • Až do odvolání jsme zrušili všechna velká setkání a akce.

 • Provádíme rozsáhlá organizační opatření na našich pracovištích, abychom zajistili vysokou úroveň hygieny a udržovali dostatečný odstup mezi jednotlivými zaměstnanci.

 • Ve většině kancelářských oblastí jsou zavedeny předpisy ustanovující v co nejširší míře práci z domova.

Zde najdete prohlášení výkonné rady společnosti Endress+Hauser: Informace pro zákazníky a partnery ohledně Covid-19(anglicky)