Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Méně odpadu a nižší náklady

Nový proces tryskání kovů šetrný k životnímu prostředí

Až do nedávné doby spotřebovala společnost Endress+Hauser každý rok 60 tun skleněných kuliček pro povrchovou úpravu průtokoměrů. Změnou tryskacího prostředku na broky z nerezové oceli to nyní představuje celkem pouze 2 tuny. Tato inovace je šetrná k životnímu prostředí i zdrojům.

Kritické svařovací barvy. ©Endress+Hauser
Injektorový tryskací systém. ©Endress+Hauser
Injektorový tryskací systém. ©Endress+Hauser
Po tryskacím procesu: ©Endress+Hauser

V závodě společnosti Endress+Hauser ve švýcarském Reinachu se vyrábějí tisíce průtokoměrů jen pro měření průtoku v průmyslových procesech. Jeden výrobní krok spočívá ve svaření dvou polovin krytů dohromady, což má za následek načervenalé zbarvení v místě svarů. „Tyto ‚svařovací barvy‘ způsobené teplem je nutné zcela odstranit tryskacími prostředky.

Pokud bychom to neudělali, nezpracovaná místa by v mžiku korodovala a byla zničena působením atmosférických vlivů,“ vysvětluje Boris Lauton, který odpovídá za provoz tryskacích systémů.

Po rozsáhlých zkouškách v roce 2012 se společnost Endress+Hauser rozhodla vyměnit ocelové kuličky za nerezové broky jako tryskací prostředek pro proces čištění. Tato změna se vyplatila více než jedním způsobem – a to jak z hlediska spotřeby a likvidace tryskacího materiálu, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví.

Bezpečnější práce – méně prachu

Vzhledem k vyšší specifické hmotnosti se při čištění nerezovými broky vytváří podstatně méně prachu než v případě skleněných kuliček. Větší čistota zvyšuje úroveň bezpečnosti při výrobě a minimalizuje riziko vdechnutí prachu pracovníky obsluhy.

Šetrnost k životnímu prostředí – méně odpadu

Při množství 2 tuny kovového prachu ročně se při použití nerezového tryskacího materiálu vytváří mnohem méně odpadu ve srovnání s 60 tunami skleněného prachu, který nelze recyklovat a musí být zlikvidován jako speciální odpad. Rovněž náklady na likvidaci skleněného prachu (22 000 eur ročně) jsou podstatně vyšší než u tryskacích prostředků z nerezové oceli.

Jemnější proces – méně abraze

Ocelové broky namáhají systémy tryskacích médií v mnohem menší míře než skleněné kuličky. Životnost krytů, hadic a vzduchových trysek se prodlužuje až desetkrát.
Boris Lauton shrnuje: „Konvertované systémy jsou nejen šetrné k životnímu prostředí a zdrojům, ale jsou také podstatně efektivnější.“