Etický kodex

Žijeme podle zásad naší společenské odpovědnosti

Dodržujeme všechny platné zákony a chováme se eticky. Etický kodex společnosti Endress+Hauser nám v tom pomáhá. Popisuje, co se má a co se nemá dělat.

Setkání lidí Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Pracovníci společnosti Endress+Hauser při jednání. ©Endress+Hauser

Etický kodex společnosti Endress+Hauser