Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Rodinná firma

Sdílíme úspěch

Endress+Hauser je největším rodinným podnikem v oblasti automatizace průmyslových procesů. Bylo by těžké si představit úspěch naší společnosti bez soudržnosti Endressovy rodiny. Majitelé dělají, co je v jejich silách, aby zajistili stabilitu a kontinuitu společnosti.

Osm dětí zakladatele společnosti a jejich rodiny mají každý dvanáct procent podílu ve společnosti. Další čtyři procenta byla umístěna v neziskové nadaci Georg H. Endress Foundation. Mimo jiných aktivit nadace podporuje mladé lidi při hledání a budování jejich kariéry. Je také zapojena do přeshraniční spolupráce v regionu v okolí Basileje.

I po smrti zakladatele společnosti v roce 2008 nadace nadále ctí své společenské závazky.

Rodinná charta

Endressova rodina vypracovala chartu upravující jejich vztah ke společnosti a mezi rodinnými příslušníky. Je určena na podporu rodinných pout, k tomu, aby přivedla mladší členy rodiny do podniku, a na zabránění tomu, aby jakékoliv neshody mezi členy rodiny ovlivnily chod společnosti. Například charta uvádí, za jakých podmínek a ve kterých pozicích mohou rodinní příslušníci pracovat pro společnost.

Dlouhodobý úspěch

Charta je jasné prohlášení: má zajistit pro společnost Endress+Hauser dlouhodobě udržitelný úspěch tím, že zůstane v rodinném vlastnictví jako nezávislá a samostatná firma.

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com