Nové možnosti, nové zkušenosti. Osobní a digitální.

Založte si svůj účet a začněte nakupovat!

Naše domovské stránky jsme doplnili o možnost přihlášení k uživatelskému účtu. Doplňuje tak podporu, kterou již poskytují naši prodejní inženýři a ze stránek vytváří komunikační prostor, který zjednodušuje komunikaci s námi. Pouhým přihlášením ke svému uživatelskému účtu se vám otevírají zcela nové možnosti. Velká pozornost byla věnována maximalizaci funkčnosti a použitelnosti vytvoření komplexní platformy pro informování a zadávání zakázek. Webové stránky vás nyní spojují přímo s Endress+Hauser a naší rozsáhlou sítí obchodních zástupců.

Nakupujte přístroje pro průtok, hladinu, tlak, teplotu, analytickou instrumentaci a další na cz.endress.com ©Endress+Hauser

Výhody

  • Založte si účet pro nakupování přístrojů, náhradních dílů a příslušenství

  • Zobrazení transakcí online a offline - to vše na jednom místě

  • Získejte snadný přístup k technickým informacím a dokumentaci

  • Nakupujte online nebo si vyžádejte nabídku od obchodního zástupce

  • Sledujte stav vašich nabídek a objednávek