Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Rozšíření využitelnosti výroby

Společnost Centauri Technologies LP minimalizovala své náklady na údržbu

Společnost Centauri se specializuje na šaržové procesy a její flexibilita je patrná na vysokých cyklech šarží s různými médii. Šarže probíhá několik dnů až několik měsíců a mezi každou šarží se nádoba musí vyčistit, aby se zabránilo kontaminaci a bezpečnostním rizikům způsobeným chemickými reakcemi. Během údržby je nutné kompletní čištění. Reaktor na speciální produkty často způsoboval problémy při řízení procesu, protože měření s kapilárovými systémy nefungovalo správně.

Destilační kolona společnosti Centauri Technologies LP ©CentauriTechnologyLP

Výsledky

  • Větší spolehlivost a využitelnost výroby odstraněním vlivu změn teploty na měření

  • Nejnižší celkové náklady na vlastnictví v důsledku zkrácení doby instalace, údržby a požadavků na náhradní díly

  • Výrobní kapacita se zvýšila v důsledku zlepšení řízení procesu

Říká Don Vanderslice ze společnosti Centauri Technologies LP.

„Instalovaný během 10 minut – stačilo přitáhnout přírubu a připojit kabel – a všechny mé problémy zmizely.“

Mr. Don Vanderslice, Operations Manager
Centauri Technologies LP

Výzva zákazníka

Měnící se okolní teploty ohrožovaly spolehlivost měření. Olejová náplň v kapilárách expandovala a vytvořila rostoucí výstupní signál nezávisle na změně hladiny v destilační koloně. Kromě toho mechanické a teplotní namáhání ničilo kapiláry každých 4 až 6 měsíců. Důsledkem toho bylo nejen nespolehlivé řízení procesů, ale také nejméně jeden den ztráty výroby z důvodu údržby nutné každých 4 až 6 měsíců k výměně celého kapilárního systému.

Naše řešení

  • Elektronické řešení měření diferenčního tlaku s kovovými senzory Deltabar FMD72 nahradilo podřadný kapilárový systém

  • Výpočet výšky hladiny v převodníku z údajů ze dvou senzorů

Detaily řešení

Vzhledem k uvedeným problémům se společnost Centauri rozhodla použít zařízení Deltabar FMD72 pro elektronické měření diferenčního tlaku, které eliminuje všechny typické problémy spojené s tradičními měřeními diferenčního tlaku s kapilárami. Od doby, kdy toto zařízení bylo instalováno, již nikdy nebylo nutné do něj zasahovat z důvodu údržby, protože spolehlivost systému je vynikající. Společnost Centauri je také spokojena s modulární koncepcí ve srovnání s kapilárovými systémy, protože jednotlivé díly senzorů a elektroniky se mohou v případě potřeby vyměnit.

Rozšíření využitelnosti výroby

Díky eliminaci výrobních odstávek na údržbu kapilár společnost Centauri rozšířila svou výrobní kapacitu nejméně o 3 dny v roce, což má za následek úsporu nákladů ve výši několika tisíc amerických dolarů.

Vzhledem k této pozitivní zkušenosti Don Vanderslice – provozní ředitel společnosti Centauri Technologies LP – by se rád vyhnul dalšímu používání kapilárových systémů v těchto aplikacích a přednostně zvolí převodník pro elektronické měření diferenčního tlaku Deltabar FMD72.

Popis aplikace

Měření hladiny v destilační koloně

  • Výška: 7 m

  • 1 až 1,5 bar

  • Změny teploty: okolní teplota 5 °C až 55 °C