Řízení kvality je součástí naší kultury

Kvalita, ochrana životního prostředí a ochrana zdraví při práci a bezpečnosti v závodě Endress+Hauser Conducta

Zavázali jsme se ke kvalitě, ochraně životního prostředí a bezpečnosti, činíme rozhodnutí a přijímáme opatření na tomto základě. Naše společnost plánuje, rozvíjí a „prožívá“ koncepci udržitelnosti, bezpečných pracovních podmínek a maximální kvality procesů a produktů. Vysoká spokojenost zaměstnanců, nepřetržité profesní zdokonalování, princip „učící se organizace“ a zásady Kaizen jsou nedílnou součástí naší firemní kultury.

Manuál řízení kvality

Jsme rádi, že vám můžeme poskytnout soubor pdf našeho manuálu řízení kvality.
Prosím, pošlete svůj požadavek nainfo@conducta.endress.com.

Kvalita, ochrana životního prostředí a péče o zdraví a bezpečnost

Zpráva o životním prostředí

Vedeme naše systémy řízení v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti v rámci jednoho integrovaného systému. Naše výsledky jsou součástí Zprávy o udržitelnosti Endress+Hauser Group. Potřebujete-li konkrétní údaje o Endress+Hauser Conducta, zašlete e-mail na info@conducta.endress.com

Energetický management

Akreditovaná pH kalibrační laboratoř

Oznámení o zabezpečování jakosti ATEX

  • Směrnice 2014/34/EU – Zabezpečování jakosti výroby zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
    Certifikace DEKRA EXAM GmbH
    Klikněte zde pro stažení certifikátu