Srdce instrumentace

Aktivní pájení senzorových prvků

Senzorové prvky tvoří základ našich přístrojů, které určují směr vývoje instrumentace na trhu. Patentovaná montáž a postup připojení (aktivní pájení) vytvářejí cennou konkurenční výhodu a nabízejí zákazníkům vysoký stupeň bezpečnosti. Tato technologie se zaměřuje na výrobu křemíkových tlakových senzorů, kapacitních keramických tlakových senzorů, jakož i měřicích buněk diferenčního tlaku na bázi křemíku.

Kontakt