Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Endress+Hauser získává společnost Blue Ocean Nova

Inline inteligentní spektrometry posilují portfolio procesní analytické instrumentace

Společnost Endress+Hauser dále rozšiřuje své portfolio produktů a služeb v oblasti procesních analytických měření. Skupina převzala společnost Blue Ocean Nova AG, výrobce inovativních spektrometrů určených k inline instalacím pro monitoring kvalitativních procesních parametrů. Nová společnost si ponechá všech 15 zaměstnanců původního zaměstnavatele se sídlem v Aalenu v Německu.

Blue Ocean Nova bude působit pod zastřešujícím vedením technologického centra společnosti Endress+Hauser pro analýzu kapalin s ústředím v německém Gerlingenu. „Inteligentní procesní senzory vyvinuté společností Blue Ocean Nova rozšíří naši nabídku v oblasti analytických měření procesů, a doplní nám tak strategický stavební prvek našeho portfolia,“ říká Dr. Manfred Jagiella, výkonný ředitel společnosti Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG. Jakožto člen výkonné rady celé skupiny je rovněž zodpovědný za její celkovou činnost v oblasti analýzy kapalin.

Inovativní koncepce

Procesní inline senzory vyvinuté společností Blue Ocean Nova pokrývají příslušné oblasti optické spektroskopie UV-VIS, NIR a MIR využívané k analýze kapalin, plynů a nerozpuštěných látek. Inovativní technologie umožňuje, aby byly spektrometry přímo integrované do měřicí sondy, a to i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Senzory lze dále automaticky čistit a snadno začlenit do systémů řízení procesů.

Systémy od společnosti Blue Ocean Nova se využívají v potravinářském a nápojovém, ropném a plynárenském, chemickém a farmaceutickém průmyslu pro aplikace, jako jsou měření koncentrace a vlhkosti, a pro měření relevantních kvalitativních parametrů. Tato technologie rozšiřuje portfolio skupiny, které již zahrnuje zařízení pro Ramanovu spektroskopii, TDLAS spektroskopii na bázi laserových diod a procesní fotometry.

Rozsáhlé zkušenosti

Společnost Blue Ocean Nova založili Joachim Mannhardt a Stefan Beck v roce 2015, kteří do ní vnesli rozsáhlé zkušenosti z vývoje produktů v oblasti průmyslové spektroskopie a procesních analytických měření. „Endress+Hauser pro nás otevírá dveře k mezinárodním trhům a zákazníkům,“ vysvětluje Stefan Beck. Joachim Mannhardt doplňuje: „Jsme přesvědčeni, že naše technologie představuje ideální rozšíření portfolia Endress+Hauser v oblasti optických měření.“

Endress+Hauser převzala společnost Blue Ocean Nova s účinností od 31. října 2017. Obě smluvní strany souhlasily s tím, že podrobnosti o provedené transakci nebudou zveřejněny. Joachim Mannhardt a Stefan Beck zůstanou nadále v manažerském týmu této inovativní společnosti. „Tato akvizice je pokračováním snahy o naplňování naší strategie ve smyslu posílení portfolia v oblasti analytických měření procesů a do budoucna také podpory našich zákazníků v celé šíři činností, od laboratoře až po samotný proces,“ říká Manfred Jagiella.

Procesní spektrometr od Blue Ocean Nova ©Endress+Hauser

Inline procesní spektrometry Blue Ocean Nova pro analýzu kapalin, plynů a nerozpuštěných látek posilují nabídku pro monitoring kvalitativních parametrů společnosti Endress+Hauser.

Dr. Manfred Jagiella ©Endress+Hauser

Dr. Manfred Jagiella je výkonným ředitelem společnosti Endress+Hauser Conducta specializované na analýzu kapalin a rovněž člen výkonné rady koncernu zodpovědný za její celkovou činnost v oblasti analýzy kapalin.

Kontakt