Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Endress+Hauser se ukazuje jako spolehlivý

Skupina překonala vlastní očekávání ve finančním roce 2021

Pro finanční rok 2021 překonal Endress+Hauser svá vlastní očekávání. Specialista na měřicí a automatizační techniku dosáhl nových rekordů v příchozích objednávkách, tržbách, zisku a počtu zaměstnanců a v tomto trendu pokračoval i v novém roce. Přestože ukrajinský konflikt snižuje naděje na pokračování solidního růstu, společnost se považuje za dobře připravenou na obtížné ekonomické prostředí.

Společnost Endress+Hauser dodala 2,6 milionu zařízení v roce 2021. „Naši zákazníci do nás vkládali vysokou důvěru,“ řekl generální ředitel Matthias Altendorf na výroční mediální konferenci v Basileji. „Po vypuknutí pandemie se na nás mohli spolehnout. A jakmile poptávka znovu vzrostla, byli jsme spolehlivým partnerem.“ Navzdory napětí na nákupních trzích a logistických řetězcích společnost zajistila dostupnost materiálu po celém světě a udržela si vysokou dodací morálku.

Růst na širokých základech

V důsledku toho mohla společnost Endress+Hauser nejen stavět na období před covidem, ale také výrazně zlepšit klíčové obchodní metriky. Čistý obrat vzrostl o 11,7 procenta na 2,879 miliardy eur. Skupina zaznamenala dynamický růst v Asii a Americe a solidní výsledky v Evropě. Zatímco Afrika rostla, obchod na Středním východě utrpěl úpadek díky velké závislostí na ropě a plynárenském průmyslu. Čína rozšířila své vedení jako nejsilnější prodejní trh společnosti, následovaná USA a Německem.  

Příchozí objednávky byly asi o 5 procentních bodů vyšší než růst tržeb. Za tímto vývojem vidí generální ředitel efekty dohánění tržních deficitů a také obnovenou poptávku téměř ve všech odvětvích. Pokročilá analýza a průmyslová digitalizace poskytly impulz pro obchod s procesní instrumentací. V oboru laboratorní přístrojové techniky, který byl posílen poptávkou po PCR diagnostice v roce 2020, zaznamenala dceřiná společnost Analytik Jena silný růst díky produktům pro chemickou analýzu.

Kampaň odborného vzdělávání a zaměření na udržitelnost

Na konci roku 2021 měla rodinná společnost celosvětově 15 117 zaměstnanců – o 663 více než předchozí rok. Nová pracovní místa vznikla především ve výrobě. Téměř všem učňům byla po ukončení školení nabídnuta místa ve společnosti. Endress+Hauser chce posílit svůj závazek k odbornému vzdělávání a nakonec zdvojnásobit počet učňů, studentů a stážistů v příštích letech. 

V nezávislém auditu udržitelnosti EcoVadis dosáhla společnost Endress+Hauser 76 bodů, což je o čtyři více než v předchozím roce. To řadí společnost do horního percentilu srovnávací skupiny. Kromě toho společnost vytvořila pozici referenta společenské odpovědnosti na úrovni skupiny. Bude zodpovědná za další rozvoj a podporu implementace strategie udržitelnosti.

Spousty inovací, rozsáhlé investice

Z více než 70 produktových novinek, které společnost loni představila, se mnohé týkají digitalizace. V roce 2021 společnost Endress+Hauser vynaložila 213,4 milionu eur na výzkum a vývoj, což představuje zhruba 7,4 procenta tržeb a nárůst o 9,4 procenta oproti předchozímu roku. 258 prvních patentových přihlášek po celém světě svědčí o silném inovačním duchu skupiny. Portfolio duševního vlastnictví v současnosti zahrnuje 8 600 aktivních patentů a patentových přihlášek.

V roce 2021 investovala společnost Endress+Hauser 192,8 milionu eur (o 6,4 procenta méně než v roce 2020). V současné době se zaměstnanci stěhují do nových budov ve švýcarském Reinachu. Stavební projekty stále probíhají ve výrobních závodech v Gerlingenu a Waldheimu v Německu a Aurangabadu v Indii.

Mezi největší projekty patří rozšíření výrobních závodů v německém Maulburgu a čínském Su-čou. Prodejní centra v Mexiku a Finsku budou stavět své vlastní budovy, zatímco dceřiné společnosti v Austrálii a Argentině budou kupovat prostory.

Nadprůměrný růst zisku

Podle zprávy finančního ředitele Dr. Luca Schultheisse měly směnné kurzy v roce 2021 minimální dopad. Oslabení eura snížilo tržby o půl procentního bodu. Zatímco náklady na materiál, logistiku a personál vzrostly, náklady na služební cesty, zákaznickou podporu a veletrhy zůstaly v důsledku pandemie koronaviru pod úrovní předchozích let. Provozní náklady tak rostly podprůměrně. Provozní zisk (EBIT) se zvýšil o 28,8 procenta na 434 milionů eur.

Částečně díky tomu, že finanční investice loni přinesly solidní výnos, se zisk před zdaněním (EBT) zlepšil o 37,4 procenta na 463,8 milionu eur. Výnosy z prodeje (ROS) se vyšplhaly o tři procentní body na 16,1 %. U čistého příjmu došlo k růstu o 40 procent na 356,8 milionu eur díky snížení daňové zátěže. Podíl vlastního jmění dosáhl 79,1 procenta, tedy zvýšení o 2,1 procentního bodu. Rodinná společnost nemá prakticky žádný bankovní dluh.

Válka na Ukrajině činí predikce obtížnými

Společnost Endress+Hauser zahájila rok se záznamy o nevyřízených zakázkách a příchozí objednávky byly v prvním čtvrtletí nad plánem. Přestože skupina plánovala na rok 2022 růst v horním jednociferném rozmezí, v tuto chvíli není jisté, zda je tento cíl dosažitelný. „Ruský útok na Ukrajinu přes noc všechno změnil,“ řekl Matthias Altendorf. „Tento konflikt přináší utrpení milionům lidí a má dopad na mnoho společností v době, kdy pandemie ještě zdaleka neskončila.“

Společnost Endress+Hauser zastavila všechny dodávky do Ruska na začátku invaze. „Budeme dodržovat celý rozsah sankcí,“ zdůraznil generální ředitel. „Zároveň máme odpovědnost vůči našim zaměstnancům a zákazníkům v Rusku.“ Prodejní centrum v Rusku zaměstnává 182 lidí. Skupina chce pokračovat v dodávkách společnostem, které zásobují občanskou společnost a nepodléhají sankcím, jako jsou sankce v oblasti potravinářství, farmacie a průmyslu úpravy a čištění vody.

Silná komunita v rámci skupiny

„Důležité není, zda nějakým způsobem dosáhneme našich finančních cílů, ale to, abychom našim zákazníkům v této situaci i nadále poskytovali nejlepší možnou podporu,“ zdůraznil Dr. Klaus Endress, předseda dozorčí rady. Zaměstnanci a vedení skupiny mají plnou důvěru dozorčí rady a všech akcionářů.

„Budeme stát společně napříč naší společností a budeme tu pro naše zaměstnance. Společně tyto náročné časy zvládneme a budeme pro naše zákazníky i nadále spolehlivým partnerem.“

Digitalizace Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Endress+Hauser uvedl v roce 2021 na trh více než 70 produktových inovací – mnohé z nich se týkaly tématu digitalizace.

Zákaznická podpora Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Naši zaměstnanci byli v loňském roce vždy k dispozici našim zákazníkům – virtuálně prostřednictvím online platforem a v případě potřeby fyzicky na místě.

Analytická řešení od společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser klade již mnoho let strategický důraz na oblast analýzy procesů a laboratorní analýzy. V technologii procesního měření byly impulzem moderní analytické metody.

Inovátoři Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Téměř 1 200 lidí pracuje na nových produktech a technologiích ve společnosti Endress+Hauser; portfolio duševního vlastnictví zahrnuje 8 600 aktivních patentů a patentových přihlášek.

Výroba Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Endress+Hauser loni expedoval 2,6 milionu měřicích zařízení.

Zařízení Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Navzdory nejistým nákupním trhům byla společnost Endress+Hauser během roku 2021 vždy schopna dodávat.

Větrná elektrárna „windtree“ Endress+Hauser v Gerlingenu ©Endress+Hauser

Endress+Hauser neustále rozvíjí svou strategii udržitelnosti. Viditelným důkazem je „windtree“ v lokalitě Gerlingen.

Systém monitorování energie u Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Monitorování energie pomáhá systematicky snižovat spotřebu a emise ve významných provozech Endress+Hauser.

Učňové Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Endress+Hauser má v úmyslu opět výrazně zvýšit svůj závazek k zaškolování a zdvojnásobit počet míst pro stážisty, učně, praktikanty a studenty, a sice během několika příštích let.

Ústředí společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Ústředí skupiny Endress+Hauser ve švýcarském Reinachu.

Klaus Endress ©Endress+Hauser

Dr. Klaus Endress, předseda dozorčí rady skupiny Endress+Hauser.

Matthias Altendorf ©Endress+Hauser

Matthias Altendorf, generální ředitel skupiny Endress+Hauser.

Dr. Andreas Mayr ©Endress+Hauser

Dr. Andreas Mayr, provozní ředitel koncernu Endress+Hauser.

Dr. Luc Schultheiss ©Endress+Hauser

Dr. Luc Schultheiss, finanční ředitel skupiny Endress+Hauser.

Záznam výroční mediální konference 2022: Dr. Klaus Endress, Matthias Altendorf a Dr. Andreas Mayr představují klíčová fakta obchodního roku 2021.

Kontakt