Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

IIoT podněcuje nadšení pro inovace

Společnost Endress+Hauser ještě nikdy nezaregistrovala tolik patentů jako za loňský rok

Počet patentových přihlášek podávaných skupinou Endress+Hauser soustavně roste. Tato celosvětově působící společnosti podala v roce 2016 rekordní počet 273 patentových přihlášek. Přibližně tři čtvrtiny z nich se týkaly technologií na měření výšky hladiny, průtoku a analytických měření, následovaly digitální komunikace a diagnostika přístrojů. Také počet představených vynálezů dosáhl historického maxima 382 vynálezů. „Můžeme být právem hrdí na naše kreativní zaměstnance. Tyto výsledky poukazují na naši inovační sílu,“ říká CEO společnosti Matthias Altendorf.

Dodavatel měřicích a automatizačních technologií klade již tradičně vysokou hodnotu na výzkum a vývoj. Zahrnuje to také uznání pro vynálezce mezi zaměstnanci společnosti během každoročního setkání inovátorů společnosti Endress+Hauser, které je určeno k ocenění nových nápadů a vynikajících patentů. Letos se 31. března v německém Merzhausenu sešlo přes 300 vynálezců, aby zde mohli mezi sebou rozebírat zajímavá témata a vzájemně sdílet své znalosti.

Průmyslový internet věcí nabírá na důležitosti

Společnost Endress+Hauser je v současnosti držitelem více než 7 000 aktivních práv k duševnímu vlastnictví. Každé představení vynálezu je nejprve předmětem interního, vícefázového vyhodnocovacího procesu, který trvá obvykle asi čtyři měsíce, než se podá patentová přihláška. Zatímco podíl schválených patentů činí celosvětově přibližně 50 procent, společnost Endress+Hauser se může chlubit podílem schválení 63 procent v Evropě, 70 procent v USA a celých 86 procent v Číně. Počet schválených patentů podaných společností Endress+Hauser vzrostl v roce 2016 na všech třech globálních trzích o 10 procent.

Tento vzestup nenastal sám o sobě. Přibližně sedm procent čistého obratu společnosti Endress+Hauser se vydává na výzkum a vývoj. Klíčovým bodem zájmu je průmyslový internet věcí (IIoT = Industrial Internet of Things). „Inovativní produkty, které našim zákazníkům nabízejí jedinečnou přidanou hodnotu, představují náš nejlepší argument k jejich prodeji,“ vysvětluje Dr. Andreas Mayr, celopodnikový ředitel pro marketing a technologie.

Společnost Endress+Hauser již nabízí přístroje, jež během procesu monitorují svůj vlastní stav a současně přes internetové platformy dávají k dispozici údaje ze senzorů a o daném procesu. Hladká integrace přístrojů do automatizačních a informačních systémů zákazníků umožňuje mimo jiné provádět soustavnou optimalizaci cyklů údržby a řídicích prvků procesu.

Zaměření na zámoří

Od roku 2016 provozuje společnost Endress+Hauser v USA své vlastní patentové oddělení, aby chránila analytické technologie vyvinuté dceřinými společnostmi SpectraSensors (Houston, Texas) a Kaiser Optical Systems (Ann Arbor, Michigan) a rovněž společností Endress+Hauser Conducta (Anaheim, Kalifornie) před zneužitím různými imitátory.

„USA, kde máme aktuálně 850 zaměstnanců, jsou jedním z našich nejdůležitějších trhů,“ říká Angelika Andres, vedoucí patentového oddělení Endress+Hauser. „50 patentů, které jsme zaregistrovali během prvního roku, dokazuje, že naše intenzivnější zaměření na trh za Atlantikem bylo správným rozhodnutím.“

Endress+Hauser ocenila své vynálezce při každoročním setkání inovátorů v německém Merzhausenu. ©Endress+Hauser

Kontakt