Realizujte zásobovací řetězec zítřka

„Internet věcí“ pro sledování vašich skladových zásob

Pokud máte činit efektivní rozhodnutí, je nezbytné mít on-line přístup k vysoce spolehlivým údajům v reálném čase. Naše modulární systémy pro sledování skladových zásob – od jednoduchého monitorování a vizualizace nádrží a sil až po sledování v celosvětovém měřítku – zaručují naprostou transparentnost skladových zásob, a to po 24 hodin denně 7 dnů v týdnu a kdekoli na světě. Pomáháme odstraňovat komplikace v rámci logistických a zásobovacích řetězců, se kterými se potýká velké množství firem z různých průmyslových odvětví.

Výhody

  • Transparentní rozhodnutí: Zlepšete dostupnost potřebného materiálu a čiňte transparentní obchodní rozhodnutí díky plně přizpůsobitelným řešením pro sledování skladových zásob.

  • Správný měřicí přístroj pro jakoukoli aplikaci: Jako odborníci na měření výšky hladiny nabízíme instrumentaci, která bude přesně vyhovovat vašim potřebám. Pro cokoli, co si přejete změřit, máme přesný výsledek.

  • Vyšší produktivita: Zvyšte produktivitu díky transparentnosti skladových zásob po 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Naše odbornost v provádění integrací a softwarová řešení pro řízení skladových zásob umožňují spolupráci a realizaci obchodních rozhodnutí mezi zúčastněnými stranami.

  • Snížení logistických nákladů a nákladů na skladování povede k úsporám investičních a provozních výdajů.

  • Služby a inženýrství: Bez ohledu na průmyslové odvětví, ve kterém působíte, či na umístění vašeho podniku, naše celosvětová síť s více než 1 000 servisními specialisty a strategickým rozmístěním po celé zeměkouli zajišťuje aktivní místní přítomnost, abychom vám pomohli v dosahování vašich cílů.

Od senzoru až do zasedací místnosti

Architektura sledování skladových zásob je naprosto jednoduchá: vše co potřebujete, jsou polní přístroje, vstupní brány (gateways) a správný softwarový balíček. A je to samozřejmě i partner, na kterého se můžete spolehnout, pokud jde o konfiguraci komponentů a systémů. Díky naší nabídce měřicích přístrojů, vstupních bran (gateways) a softwarových balíčků jsme schopni najít řešení, které bude přesně vyhovovat vašim potřebám:


Fieldgate FXA42 >>>Connect Sensor FXA30>>>
SupplyCare Hosting SCH30>>>
SupplyCare Enterprise SCE30B>>>

Jednoduchá vizualizace sil a nádrží

Je určena pro výrobní závody, v nichž se skladové zásoby neměří nepřetržitě a nezobrazují se v reálném čase. Kontrola zásob se zde provádí zejména manuálně, což vede k výskytu chyb a dvojité práci. Častým následkem jsou pak příliš velké zásoby na skladě, vysoké náklady na ně a rozhodnutí činěná na základě pocitů, nikoli faktů. Naše systémy pro sledování stavu zásob slouží k jednoduchému monitorování a vizualizaci nádrží a sil. Jejich používáním je možné se výše uvedeným problémům vyhnout.

Centrální sledování skladových zásob v rámci více závodů nebo stanovišť

V současné době mnohé podniky pronikají na nové trhy, neboť cítí stále větší potřebu snižovat náklady a otevírat se novým obchodním příležitostem. Můžete-li shromažďovat informace o skladových zásobách v reálném čase po celém světě, máte ideální možnost spotřebovávat v první řadě stávající skladový materiál a snížit tak objem finančních prostředků uložený v těchto zásobách. Díky možnostem našich lokálních připojovacích rozhraní a systému SupplyCare budete získávat přesné informace v reálném čase, na jejichž základě budete moci činit důležitá rozhodnutí, a to dokonce i v rámci celého podniku.

Sledování skladových zásob obchodníkem

Automatizované a účinné řízení obchodních procesů se nemůže omezovat jen na firmu samotnou. Spolupráce s obchodními partnery může dát vzniknout účinnějším obchodním modelům. Jedním takovým modelem je Vendor Managed Inventory (VMI), kdy dodavatel je zodpovědný za doplňování a dodávku materiálu svým zákazníkům.

SupplyCare ©Endress+Hauser
Fieldgate FXA42 ©Endress+Hauser
Connect Sensor FXA30 ©Endress+Hauser