Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Endress+Hauser se drží i v náročném prostředí

Obrat stagnuje na částce 2,1 miliardy eur, ale celá skupina dosahuje solidních výnosů

Ve srovnání s dalšími subjekty v daném průmyslovém odvětví byly výsledky skupiny Endress+Hauser v roce 2016 dobré. Zatímco obrat v lokálních měnách rostl, celá skupina vykazovala mírné snížení konsolidovaného výsledku v eurech. Ve srovnání s předchozím rokem zůstala situace z hlediska výnosů stabilní a počet zaměstnanců mírně vzrostl. Švýcarský specialista na měřicí a automatizační technologie nadále intenzivně investuje do své budoucnosti.

Vlivy měnových kurzů ovlivňují konsolidovaný obrat

Čistý obrat poklesl v roce 2016 o 0,2 procenta na 2,139 miliardy eur. „Pohyb měnových kurzů na nás v minulém roce působil jako protivítr,“ řekl generální ředitel Matthias Altendorf na každoroční mediální konferenci v Basileji ve Švýcarsku. Vlivy směnných kurzů cizích měn snížily obrat o 50 milionů eur. „V lokálních měnách se náš obrat zvýšil o 2,1 procenta.”

Endress+Hauser se ve srovnání s dalšími průmyslovými společnostmi drží na svém

Společnost Endress+Hauser zcela jasně zaostala za svými vlastními očekáváními. Matthias Altendorf přesto zdůraznil: „Ve srovnání s celkovým růstem v průmyslové oblasti jsme se drželi na svém.“ Zatímco výsledky skupiny v Evropě byly dobré, obrat na americkém kontinentě se snížil. V oblasti Asie a Pacifiku obchody spíše stagnovaly, ale Afrika a Střední Východ vykazovaly stálý růst.

Jednoznačná ziskovost i přes snížení marží

Provozní zisk (EBIT) poklesl o 14,2 procenta na 215,5 milionu eur, čistý zisk se snížil o 6,8 procenta na 153,5 milionu eur. Výnosy z prodeje klesly o 0,7 procentního bodu na 10,2 procenta. „V tomto ohledu jsme nebyli schopni splnit naše očekávání, ale ve srovnání s celkovým stavem průmyslu to stále ještě znamená dobrý výsledek,“ zdůraznil finanční ředitel Dr Luc Schultheiss. Podíl vlastního jmění mírně klesl o 0,8 procentního bodu na 72,2 % kvůli nepříznivé úrokové sazbě a vlivům pohybu měnových kurzů.

Velké investice, mírný nárůst počtu zaměstnanců

Společnost Endress+Hauser investovala v předchozím roce 148,8 milionu eur do nových budov, továren a strojních zařízení. Z hlediska počtu zaměstnanců zůstala situace v této rodinné společnosti stabilní. Všem učňům byla nabídnuta pracovní pozice. Společnost Endress+Hauser zaměstnávala ke konci roku 2016 globálně 13 003 pracovníků, což znamená nárůst o 51 zaměstnanců oproti předešlému roku. Faktický nárůst počtu zaměstnanců byl vyšší vzhledem k odprodeji divize optické techniky Analytik Jena, v jehož důsledku došlo k snížení počtu o více než 100 pracovních pozic.

Endress+Hauser se zapojuje do aktivit v souvislosti s IIoT

Společnost Endress+Hauser se pouští do výzev předkládaných digitalizací v tom smyslu, že slučuje několik různých činností dohromady. Nová pobočka v německém městě Freiburg v Breisgau pracuje výlučně na výrobcích, řešeních a službách vztahujících se k průmyslovému internetu věcí (IIoT). Celá skupina si poprvé v roce 2016 zaregistrovala 273 patentů. Portfolio společnosti v oblasti práv k duševnímu vlastnictví se může chlubit více než 7 000 aktivními patenty. Výdaje na výzkum a vývoj vzrostly na 7,8 procenta obratu. Společnost Endress+Hauser uvedla na trh 64 nových výrobků.

Počátek nového roku s vidinou dobrého startu

Cílem společnosti Endress+Hauser je dosáhnout v současném roce jednotkového zvýšení čistého obratu. Společnost má rovněž v úmyslu zlepšit ziskovost. Stranou byla uložena částka 161 milionů eur na nové budovy, provozy a strojní zařízení a společnost zamýšlí vytvořit v globálním měřítku až 150 nových pracovních míst. „Vzhledem k přijímaným objednávkám jsme momentálně napřed oproti našemu plánu,“ řekl Matthias Altendorf. Navzdory rostoucí politické nejistotě po celém světě nepozbývá generální ředitel sebedůvěry, že celá skupina dokáže i v roce 2017 opět dosáhnout udržitelného růstu.

Centrála skupiny Endress+Hauser ve švýcarském Reinachu

Hospodářský rok 2016: Endress+Hauser se drží i v náročném prostředí

Matthias Altendorf a Klaus Endress. ©Endress+Hauser
Digitalizace otevírá nové příležitosti v oblasti procesní automatizace. ©Endress+Hauser

Digitalizace otevírá nové příležitosti v oblasti procesní automatizace. Mnohé z měřicích přístrojů Endress+Hauser jsou již vhodné pro průmyslový internet věcí.

Endress+Hauser klade vysokou hodnotu na energetickou efektivitu a ochranu životního prostředí. ©Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser klade vysokou hodnotu na energetickou efektivitu a ochranu životního prostředí, jako například zde v kompetenčním centru pro technologie měření průtoku v Reinachu ve Švýcarsku.

Endress+Hauser nabízí obsáhlé portfolio měřicích technologií pro procesní automatizaci. ©Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser nabízí obsáhlé portfolio měřicích technologií pro procesní automatizaci. Na tomto obrázku je zachycena výroba teplotního senzoru Endress+Hauser v italském Pessano con Bornago.

Výkonná rada skupiny Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Klaus Endress ©Endress+Hauser
Matthias Altendorf ©Endress+Hauser
Servisní činnost nabývá pro společnost Endress+Hauser stále více na důležitosti. ©Endress+Hauser

Servisní činnost nabývá pro společnost Endress+Hauser stále více na důležitosti. Obrázek zachycuje kalibraci teploměru v provozu zákazníka z oboru biotechnologie.

Kontakt